კალათა

დეტალურად

კავკასია. მთებში დაბანაკებული რუსული დივიზია. ოფიცერთა საზოგადოება, კაზაკები, დრაგუნები, არტილერისტები... მაგრამ ამ მოთხრობის სიუჟეტი არც საბრძოლო ბატალიებია და არც კავკასიელთა და რუსთა ურთიერთობის თავისებურებანი. ეს ამბავი იმ ჩამოქვეითებულზეა, რომელიც ერთ დროს მაღალი საზოგადოების წევრი იყო, მაგრამ ბედის უკუღმართობამ კავკასიაში ჩამორთმეული ჩინითა და დამცირებული ღირსებით მოახვედრა. მაგრამ, არის კი ბედის უკუღმართობა საკმარისი მიზეზი ღირსების დაკარგვისა და „ჩამოქვეითებისა“?
  • ჩამოქვეითებული