კალათა

დეტალურად

პატარა ცახესი არა მარტო ფიზიკურად, სულიერადაც გონჯია, მაგრამ მას მინიჭებული აქვს უნარი, მიიწეროს სხვათა დამსახურება, ირგუნოს სხვათა ნიჭისა და შრომის ნაყოფი, დაიმკვიდროს სხვათა წილი დიდება და პატივი.ზღაპრის სიმბოლური შინაარსი მეტად ტევადია. ესაა დაუმსახურებელი პატივის მოტივი, რაც ნებისმიერ დროს ეხმიანება. ესაა იმ კაცის მოტივი, რომლისადმიც პატივისცემა იწყება მისი თანამდებობაზე დანიშვნის მომენტიდან და მთავრდება ამ თანამდებობიდან გადაყენებისთანავე.1819 წელს გამოქვეყნებულმა ამ ნაწარმოებმა ერნესტ ამადეუს ჰოფმანს მთელ მსოფლიოში გაუთქვა სახელი. „პატარა ცახესი“ იმ ნაწარმოებთა რიგს მიეკუთვნება, რომელიც არასოდეს კარგავს აქტუალობას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი პირველი
 • თავი მეორე
 • თავი მესამე
 • თავუ მეოთხე
 • თავი მეხუთე
 • თავი მეექვსე
 • თავი მეშვიდე
 • თავი მერვე
 • თავი მეცხრე
 • თავი უკანასკნელი
 • სქოლიო