კალათა

დეტალურად

„თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურა სათავეს იღებს მარკ ტვენის ერთი წიგნიდან, რომელსაც „ჰაკლბერი ფინის თავგადასავალი“ ქვია“. ერნესტ ჰემინგუეი.„მარკ ტვენი პირველი ნამდვილი ამერიკელი მწერალი იყო და ჩვენ ყველანი მისი მემკვიდრეები ვართ“. უილიამ ფოლკნერი.„მარკ ტვენის ზოგიერთ წიგნს დღემდე კითხულობენ და კვლავაც წაიკითხავენ, რადგან მათში ასახულია ადამიანთა ყოფისა და ზნე-ჩვეულებების ფასდაუდებელი ისტორია“. ჯორჯ ორუელი.
 • თავი პირველი
 • თავი მეორე
 • თავი მესამე
 • თავი მეოთხე
 • თავი მეხუთე
 • თავი მეექვსე
 • თავი მეშვიდე
 • თავი მერვე (1)
 • თავი მერვე (2)
 • თავი მეცხრე
 • თავი მეათე
 • თავი მეთერთმეტე
 • თავი მეთორმეტე
 • თავი მეცამეტე
 • თავი მეთოთხმეტე
 • თავი მეთხუთმეტე
 • თავი მეთექვსმეტე (1)
 • თავი მეთექვსმეტე (2)
 • თავი მეჩვიდმეტე (1)
 • თავი მეჩვიდმეტე (2)
 • თავი მეთვრამეტე (1)
 • თავი მეთვრამეტე (2)
 • თავი მეცხრამეტე (1)
 • თავი მეცხრამეტე (2)
 • თავი მეოცე (1)
 • თავი მეოცე (2)
 • თავი ოცდამეერთე (1)
 • თავი ოცდამეერთე (2)
 • თავი ოცდამეორე
 • თავი ოცდამესამე
 • თავი ოცდამეოთხე
 • თავი ოცდამეხუთე
 • თავი ოცდამეექვსე
 • თავი ოცდამეშვიდე
 • თავი ოცდამერვე (1)
 • თავი ოცდამერვე (2)
 • თავი ოცდამეცხრე (1)
 • თავი ოცდამეცხრე (2)
 • თავი ოცდამეათე
 • თავი ოცდამეთერთმეტე (1)
 • თავი ოცდამეთერთმეტე (2)
 • თავი ოცდამეთორმეტე
 • თავი ოცდამეცამეტე
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე
 • თავი ოცდამეთხუთმეტე
 • თავი ოცდამეთექვსმეტე
 • თავი ოცდამეჩვიდმეტე
 • თავი ოცდამეთვრამეტე
 • თავი ოცდამეცხრამეტე
 • თავი მეორმოცე
 • თავი ორმოცდამეერთე
 • თავი ორმოცდამეორე
 • უკანასკნელი თავი