კალათა

დეტალურად

„ყველანაირი მორალი იმ აზრს ეფუძნება, რომ საქციელი მართლდება ან ქარწყლდება საკუთარი შედეგებით. აბსურდით გამსჭვალული გონება თვლის, რომ ეს შედეგები მშვიდად უნდა იქნეს განხილული. ის მზადაა ამისთვის საფასურიც გაიღოს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ მისთვის არსებობენ პასუხისმგებლები, არ არსებობენ დამნაშავეები. უფრო მეტიც, ის თანხმდება მომავალი ქმედების საფუძვლად წარსულის გამოცდილება გამოიყენოს. დრო გააცოცხლებს დროს და სიცოცხლე მოემსახურება სიცოცხლეს...“ – ალბერ კამიუ
 • აბსურდული მსჯელობა
  • აბსურდი და თვითმკვლელობა
  • აბსურდული კედლები
  • ფილოსოფიური თვითმკვლელობა
  • აბსურდული თავისუფლება
 • აბსურდული ადამიანი
  • დონჟუანობა
  • თეატრი
  • დამპყრობელი
 • აბსურდული შემოქმედება
  • ფილოსოფია და რომანი
  • კირილოვი
  • შემოქმედება მომავლის გარეშე
 • სიზიფის მითი
 • იმედი და აბსურდი კაფკას შემოქმედებაში (დანართი)
 • სქოლიო