კალათა

დეტალურად

ყველა ფრანი ხალხის წარმოსახვის ნაყოფია, რაც მათ ყოველთვის ცოტათი გულუბრყვილო ელფერს სძენს. გამონაკლისს არც ამბრუაზ ფლერის ფრანები წარმოადგენენ: სიხალისე და სულიერი სისპეტაკე თვით სიბერეში შექმნილ ბოლო ნამუშევრებსაც კი ატყვიათ. მიუხედავად მათდამი ინტერესის ნაკლებობისა და მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი თანხების სიმწირისა, მუზეუმს დახურვა არ ემუქრება...
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII
 • XIII
 • XIV
 • XV
 • XVI
 • XVII
 • XVIII
 • XIX
 • XX
 • XXI
 • XXII
 • XXIII
 • XXIV
 • XXV
 • XXVI
 • XXVII
 • XXVIII
 • XXIX
 • XXX
 • XXXI
 • XXXII
 • XXXIII
 • XXXIV
 • XXXV
 • XXXVI
 • XXXVII
 • XXXVIII
 • XXXIX
 • XL
 • XLI
 • XLII
 • XLIII
 • XLIV
 • XLV
 • XLVI
 • XLVII
 • სქოლიო