კალათა

დეტალურად

რიჩარდ დოკინსი და აქვინელის 5 გზა

ბაქარ ქავთარაძე

გამომცემლობა ლითერასი

ფილოსოფია, რელიგია

ამ ნაშრომში, ავტორი ახდენს გამოჩენილი მეცნიერის რიჩარდ დოკინსის (დაბ.1941) მიერ თომა აქვინელის (1225-1274) 5 გზის (ღმერთის არსებობის სასარგებლოდ) კრიტიკის კრიტიკას, ისევე როგორც მისი ბაზისური ღმერთის არარსებობის სასარგებლოდ შემუშავებული არგუმენტის კრიტიკას. ბაქარ ქავთარაძე – თეოლოგიის ბაკალავრი, ფილოსოფიის მაგისტრანტი. არის 10 ზე მეტი სტატიის („რა არის ნატურალური თეოლოგია?“, „რა არის ფილოსოფია?“, „ონტოლოგიური არგუმენტი ბონავენტურასთან“, „თომა აქვინელი – ფილოსოფოსი თუ თეოლოგი?“, "თომა აქვინელის მოსაზრება ღმერთის არსებობის შესახებ", „მეცნიერული თეორიები და ღმერთის არსებობა“ და სხვა) და 3 წიგნის („თომა აქვინელის 5 არგუმენტი თეისტური ფილოსოფიის სასარგებლოდ“, „კალამის კოსმოლოგიური არგუმენტის მოკლე მიმოხილვა“ და „კაუზალობის პრინციპი“.) ავტორი.
 • შესავალი
 • თავი 1. ვინ არის თომა აქვინელი?
  • 1.1. ბიოგრაფია
  • 1.2. ავტორიტეტი
  • 1.3. შრომები
  • 1.4. ნაშრომების წერის დროს გამოყენებული წყაროები
  • 1.5. წერის მანერა, მეთოდები და მიზნები
  • 1.6. მისი მოსაზრება ღმერთის არსებობის შესახებ
 • თავი 2. ვინ არის რიჩარდ დოკინსი?
  • 2.1. მეცნიერული კარიერა
  • 2.2. შრომები
  • 2.3. წერის მანერა, მეთოდები და მიზნები
  • 2.4. ცნობადობა და სტატუსი
  • 2.5. მისი მოსაზრება ღმერთის არსებობის შესახებ
 • თავი 3. დოკინსის მიერ აქვინელის პირველი სამი გზის კრიტიკა
  • 3.1. ჩემი პასუხი
  • I შეცდომა
  • II შეცდომა
  • III შეცდომა
  • IV შეცდომა
  • V შეცდომა
  • VI შეცდომა
  • VII შეცდომა
  • VIII შეცდომა
  • IX შეცდომა
  • X შეცდომა
  • XI შეცდომა
  • XII შეცდომა
  • XIII შეცდომა
  • XIV შეცდომა
 • თავი 4. მეოთხე გზის კრიტიკა
  • 4.1. ჩემი პასუხი
  • ბაზისური შეცდომა
 • თავი 5. მეხუთე გზის კრიტიკა
  • 5.1. ჩემი პასუხი
  • I შეცდომა
  • II შეცდომა
  • III შეცდომა
  • IV შეცდომა
  • V შეცდომა
  • VI შეცდომა
  • VII შეცდომა
 • თავი 6. დოკინსის ბაზისური არგუმენტი ღმერთის არსებობის წინააღმდეგ
  • 6.1. ჩემი პასუხი
  • I შეცდომა
  • II შეცდომა
  • III შეცდომა
  • IV შეცდომა
  • V შეცდომა
 • დასკვნა
 • გამოყენებული ლიტერატურა
 • სქოლიო