კალათა

დეტალურად

რელიგიის კრიტიკა წინაპირობაა ყველა სხვა, ყველაფრის კრიტიკის; რელიგია წარმოადგენს დოგმატურ, ავტორიტარულ, გრძნობების, ქმედებების და აზროვნების შემბოჭველ მოვლენას. გადალახო რელიგია, როგორც ლოდი შებრკოლებისა ნიშნავს გადალახო დოგმატიზმი ამა თუ იმ პოსტულატების პირობითობის, რადგან რელიგიის კრიტიკა ათავისუფლებს ადამიანს ილუზიისგან, რათა მან დასახოს სამომავლო გეგმები და იმოქმედოს, როგორც ილუზიისგან გათავისუფლებულმა და შეუბოჭავმა ადამიანმა. როგორც გონიერ არსებას შეშვენის, თავის გარშემო უნდა ტრიალებდეს, თავის გარშემო უნდა ტრიალებდეს ისე, როგორც ნამდვილი მზის გარშემო, რადგან რელიგია მხოლოდ ილუზორული აბრისია მზის...
 • მხატვარი მარინა სოსელია
 • რეზიუმე
 • წინასიტყვაობა
 • ფრიდრიხ ნიცშეს თხზულებების ბიბლიოგრაფია
 • პრეფისი
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • შენიშვნები