კალათა

დეტალურად

ბორის გროისი თანამედროვე რუსი ხელოვნების კრიტიკოსი მკვლევარი და ფილოსოფოსია. მისი ყურადღების ქვეშ თანაბრად ექცევა როგორც კომუნისტური და პოსტკომუნისტური რეჟიმების კულტურული ტრანსფორმაციები, ისე მოდერნული და პოსტმოდერნული სახელოვნებო სივრცეები, კერძოდ კი ის მუტაციები, რომლებიც არტისტულმა ავანგარდმა, ტოტალიტარულ რეჟიმთა აგიტ-ხელოვნებებმა და ზოგადად გასული საუკუნის დომინანტურმა სახელოვნებო პარადიგმებმა განიცადეს.
 • წინასიტყვაობა
 • წინასიტყვაობა წიგნისა „ხელოვნების ძალუფლება“
 • თვითდიზაინი და ესთეტიკური პასუხისმგებლობა
 • ხატმებრძოლეობა, როგორც არტისტული მექანიზმი: ხატმებრძოლური სტრატეგიები კინოში
 • გმირის სხეული: ხელოვნების ჰიტლერისეული თეორია
 • ხატიდან ხატის ფაილამდე: ხელოვნება გაციფრულების ხანაში
 • რელიგია ციფრული კვლავწარმოების ხანაში
 • ინტერნეტი და რწმენის თავისუფლება
 • გაციფრულებული რელიგია
 • დროის ამხანაგები
 • სქოლიო