კალათა

დეტალურად

ამომავალი მზის ქვეყნის შუქ-ჩრდილები. თეთრი ნიღბის ქვეშ მიმალული ვნებები. შეკავებული ცრემლი, გულებს შორის გაბმული იდუმალი ძაფები და ერთმანეთისკენ სავალი გზები. ტრადიციების საბრძანებელი – ფარვანას ფრთებივით თვალწარმტაცი ძველი კიოტო და ხის ქოშების ბაკუნით შემოვლილი მისი ლაბირინთები. მებადურის ქოხში გაზრდილი იაპონელი გოგონას დრამატული ცხოვრების ისტორია ართურ გოლდენის ბესტსელერში „გეიშას მემუარები“.
 • შესავალი
 • თავი პირველი (1)
 • თავი პირველი (2)
 • თავი პირველი (3)
 • თავი მეორე (1)
 • თავი მეორე (2)
 • თავი მეორე (3)
 • თავი მესამე (1)
 • თავი მესამე (2)
 • თავი მესამე (3)
 • თავი მეოთხე (1)
 • თავი მეოთხე (2)
 • თავი მეოთხე (3)
 • თავი მეოთხე (4)
 • თავი მეხუთე (1)
 • თავი მეხუთე (2)
 • თავი მეექვსე (1)
 • თავი მეექვსე (2)
 • თავი მეშვიდე (1)
 • თავი მეშვიდე (2)
 • თავი მეშვიდე (3)
 • თავი მერვე (1)
 • თავი მერვე (2)
 • თავი მერვე (3)
 • თავი მეცხრე (1)
 • თავი მეცხრე (2)
 • თავი მეცხრე (3)
 • თავი მეათე (1)
 • თავი მეათე (2)
 • თავი მეათე (3)
 • თავი მეთერთმეტე (1)
 • თავი მეთერთმეტე (2)
 • თავი მეთერთმეტე (3)
 • თავი მეთორმეტე (1)
 • თავი მეთორმეტე (2)
 • თავი მეთორმეტე (3)
 • თავი მეთორმეტე (4)
 • თავი მეცამეტე (1)
 • თავი მეცამეტე (2)
 • თავი მეთოთხმეტე (1)
 • თავი მეთოთხმეტე (2)
 • თავი მეთოთხმეტე (3)
 • თავი მეთხუთმეტე (1)
 • თავი მეთხუთმეტე (2)
 • თავი მეთექვსმეტე (1)
 • თავი მეთექვსმეტე (2)
 • თავი მეჩვიდმეტე (1)
 • თავი მეჩვიდმეტე (2)
 • თავი მეთვრამეტე (1)
 • თავი მეთვრამეტე (2)
 • თავი მეთვრამეტე (3)
 • თავი მეცხრამეტე (1)
 • თავი მეცხრამეტე (2)
 • თავი მეცხრამეტე (3)
 • თავი მეოცე (1)
 • თავი მეოცე (2)
 • თავი ოცდამეერთე (1)
 • თავი ოცდამეერთე (2)
 • თავი ოცდამეორე (1)
 • თავი ოცდამეორე (2)
 • თავი ოცდამესამე (1)
 • თავი ოცდამესამე (2)
 • თავი ოცდამესამე (3)
 • თავი ოცდამეოთხე (1)
 • თავი ოცდამეოთხე (2)
 • თავი ოცდამეოთხე (3)
 • თავი ოცდამეხუთე (1)
 • თავი ოცდამეხუთე (2)
 • თავი ოცდამეხუთე (3)
 • თავი ოცდამეხუთე (4)
 • თავი ოცდამეექვსე (1)
 • თავი ოცდამეექვსე (2)
 • თავი ოცდამეშვიდე (1)
 • თავი ოცდამეშვიდე (2)
 • თავი ოცდამეშვიდე (3)
 • თავი ოცდამეშვიდე (4)
 • თავი ოცდამერვე (1)
 • თავი ოცდამერვე (2)
 • თავი ოცდამერვე (3)
 • თავი ოცდამეცხრე (1)
 • თავი ოცდამეცხრე (2)
 • თავი ოცდამეცხრე (3)
 • თავი ოცდამეათე (1)
 • თავი ოცდამეათე (2)
 • თავი ოცდამეათე (3)
 • თავი ოცდამეთერთმეტე (1)
 • თავი ოცდამეთერთმეტე (2)
 • თავი ოცდამეთორმეტე (1)
 • თავი ოცდამეთორმეტე (2)
 • თავი ოცდამეთორმეტე (3)
 • თავი ოცდამეცამეტე (1)
 • თავი ოცდამეცამეტე (2)
 • თავი ოცდამეცამეტე (3)
 • თავი ოცდამეცამეტე (4)
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე (1)
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე (2)
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე (3)
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე (4)
 • თავი ოცდამეთხუთმეტე (1)
 • თავი ოცდამეთხუთმეტე (2)