კალათა

დეტალურად

ანზორ კუდბა მოღვაწეობს ბათუმში. არის სალიტერატურო ჟურნალ „ჭოროხის“ პროზისა და პუბლიცისტიკის განყოფილების გამგე. ექვსი წიგნის ავტორია: „სიცოცხლის დედა“ (მოთხრობები) – 1986 წ., „ზენა ქარი“ (რომანი) – 1998 წ., „აპოკალიფსი“ (რომანი) – 2001 წ., „უჟამო ჟამი“ (რომანი, მისტერია) – 2004 წ., „დროის წიგნი“ (პოემა) – 2011 წ., „ფიქრის სავარძელი“ (რომანი) – 2012 (ჟურნალი „ჭოროხი“). რომანში აღწერილია საქართველოში 1992-1993-2012 წლების მოვლენები, რომლის გმირი – ნოე, აფხაზეთის ომის მონაწილეა და კონტუზიამიღებული ბრუნდება ზღვისპირა ქალაქში. იგი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს მარადი მკვიდრია. მისთვის ცხოვრება ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, თავის „ფიქრის სავარძელში“ მიმდინარეობს და დროიდან ამოვარდნილია...
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კარი პირველი
  • 2 აპრილი, 2010 წელი: ჯვარცმა (პარასკევი)
  • ბოშა ქალის წინასწარმეტყველება
  • აფხაზი ამორძალი ჩემს სიზმარში
  • ფიქრის სავარძელი
 • კარი მეორე
  • სიზმრიდან სიზმარში
  • ფიქრის სავარძელში
  • მარეხი და ჩემი აფხაზი ამორძალი ჩემს სიზმარში
  • უფალთან
 • კარი მესამე
  • სვეტი პირველი
  • სვეტი მეორე
  • სვეტი მესამე