კალათა

დეტალურად

ჰიბრიდული ომების ანატომია

კრებული

გამომცემლობა პალიტრა L

პოლიტიკა

თქვენ წინაშეა ქართულ ენაზე შექმნილი პირველი სახელმძღვანელო ჰიბრიდული ომის, მისი ყოველი კომპონენტის, ძირითადი გამოწვევების, შესაძლებლობებისა და შეჩერების მეთოდების შესახებ. წიგნი სხვადასხვა თეორიული მასალის ანალიზისა და პრაქტიკული მაგალითების სინთეზით წარმოგიდგენთ არსებულ რეალობას და მომავლის გამოწვევებს. სახელმძღვანელოში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი საერთაშორისო წესრიგის განხილვას, მათ შორის, ომისა და მშვიდობის საერთაშორისო-სამართლებრივ რეჟიმსა და მის ხარვეზებს, მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების შესაძლებლობებსა და ნაკლოვანებებს, რომლებიც ასუსტებს და ლეგიტიმაციას უკარგავს საერთაშორისო სამართლებრივ სისტემას. შესაბამის თავებში დეტალურად განვიხილავთ გაეროს, ნატოსა და ევროკავშირის როლსა და ადგილს, ასევე, თანამედროვე გამოწვევებთან მათი ადაპტაციის უნარს. წინამდებარე სახელმძღვანელო არის პირველი მცდელობა, ერთ წიგნში მოგვეყარა თავი დარგის როგორც სამოქალაქო, ასევე სამხედრო ექსპერტებისთვის და მკითხველისთვის ჰიბრიდული ომის მრავალმხრივი განხილვისა და ანალიზის შესაძლებლობა მიგვეცა. იმედს ვიტოვებთ, წიგნი მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო რესურსად იქცევა და, იმავდროულად, საინტერესოდ საკითხავი აღმოჩნდება ფართო მკითხველისთვის.
 • წინათქმა
 • თინათინ ხიდაშელი
  • მცირე სახელმწიფოების დიდი სტრატეგია
   • შესავალი
   • რატომ დავწერეთ წიგნი ჰიბრიდულ ომზე სწორედ საქართველოში
   • ომი თუ მშვიდობა?
   • რატომ ჰიბრიდული ომი?
   • მცირე სახელმწიფოების ადგილი შეცვლილ საერთაშორისო გარემოში
   • რეგიონალური თანამშრომლობა
   • კონსენსუსი სახელმწიფოს შიგნით
   • საერთაშორისო რეპუტაცია
   • დიდი სტრატეგია გვჭირდება
   • დასკვნა
  • გიორგი მასალკინი
   • საქართველოს ომი მეოთხე განზომილებაში
    • შესავალი
    • 1. ჰიბრიდული ომი და ნეომოდერნის ეპოქის იდეოლოგიური პარადიგმა
    • 2. მსოფლიოს ახალი რეალიები და საქართველოში არსებული ფსიქოლოგიური განწყობები
    • 3. ჰიბრიდული ომი და საქართველოს ისტორიის საკითხები
    • 4. ევროინტეგრაცია და ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია. კიდევ ერთხელ საქართველოს ცივილიზაციურ კუთვნილებაზე
    • 5. ქართული კულტურის ადაპტაციური მექანიზმები
    • 6. კლასტერული საზოგადოებები. რამდენად მდგრადია საქართველოში დასავლური ინტენციები?
    • ჰიბრიდული ომის ინფორმაციული შემადგენლის იარაღი – ძველი და ახალი მითები
    • დასკვნა
   • გიორგი ბუტიკაშვილი
    • ომის კომპლექსური ხასიათი XXI საუკუნეში
     • შესავალი
     • ომი: სადავო კონცეფცია და პრაქტიკა
     • რუსული ჰიბრიდული ომის ევოლუცია
     • დივერსიული ომის თეორია
     • ქსელური და საინფორმაციო ომის თეორია
     • ახალი თაობის ომის თეორია
     • შეჯამება: მუდმივი ომის ცნება XXI საუკუნეში
    • ომარ ბეგოიძე
     • ჰიბრიდული ომის სამხედრო კომპონენტი
      • კონვენციური ომი
      • არაკონვენციური ომი
      • არაკონვენციური სამხედრო ძალები
      • ძალის დემონსტრირება
      • დასკვნა
     • ბესიკ ლოლაძე
      • ჰიბრიდული ომის სამართლებრივი გამოწვევები
       • ზოგადი სამართლებრივი სირთულეები
       • ჰიბრიდული ომი და ძალის გამოყენებაზე ან ძალით დამუქრებაზე უარის თქმის პრინციპი
       • გამონაკლისები ძალის გამოყენებაზე ან ძალით დამუქრებაზე უარის თქმის პრინციპიდან
       • ჰიბრიდული ომი და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი
       • ჰიბრიდული ომი და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა
       • ჰიბრიდული ომის წარმოების სხვადასხვა მეთოდი და სამართალი
       • პროპაგანდა და საინფორმაციო ოპერაციები
       • ახალი რეგულირებების აუცილებლობა
      • ნიკოლოზ აგლაძე
       • საერთაშორისო წესრიგი – რამდენად მოქნილია დღევანდელი მსოფლიო არსებული გამოწვევების მიმართ
        • შესავალი
        • გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოძველებული სტრუქტურა და უშიშროების საბჭოს მუდმივმოქმედი წევრების ძლევამოსილების საზომი კრიტერიუმები
        • ალტერნატივების ტენდენციები
        • გლობალური ღირებულებები და ეროვნული ინტერესები
        • კონფლიქტების ხასიათის ცვლილება
        • არასახელმწიფო მოთამაშეები და საერთაშორისო წესრიგი
        • დასკვნა
       • მიხეილ დარჩიაშვილი
        • ნატოს ჰიბრიდული საფრთხეების პოლიტიკა
         • ევროატლანტიკური უსაფრთხოება და სტაბილურობა
         • ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და მისი ძირითადი მიზნები
         • ნატო-საქართველოს ურთიერთობების სტატუს-კვო
         • ნატოს სტრატეგია ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ
         • დასკვნა
        • კახა გოგოლაშვილი
         • ევროკავშირის ჰიბრიდული საფრთხეების პოლიტიკა
          • შესავალი
          • ჰიბრიდული საფრთხეების გაგების ეტიმოლოგია და ევოლუცია ევროკავშირის ინსტიტუტებში
          • ჰიბრიდული ომი ევროკავშირის სამეზობლოში
          • ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავების პოლიტიკის ინიცირება ევროკავშირში
          • თავდაცვის ორგანიზება ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ
          • ჰიბრიდული თავდასხმებისგან დაცვის სამოქმედო გეგმა
          • ევროკავშირის გლობალური უსაფრთხოების სტრატეგია
          • ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის მართვის აპარატი
          • ჰიბრიდული საფრთხეების ერთიანი უჯრედი (EU Hybrid Fusion Cell)
          • ჰიბრიდული საფრთხეების დახელოვნების ევროპული ცენტრი (Hybrid CoE).
          • სხვა ინსტრუმენტები
          • ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლაში მიღწეული პროგრესი და ვითარება 2019 წლის მდგომარეობით
          • დასკვნა
         • შოთა ღვინერია
          • შიდასახელმწიფოებრივი სისუსტეების რუსულ იარაღად ქცევის ჰიბრიდული სტრატეგია საქართველოსა და უკრაინის მაგალითზე
           • რუსული რევიზიონიზმიდა ჰიბრიდული ომის სტრატეგია
           • საინფორმაციო ომი, როგორც სამხედრო აგრესიისთვის ნიადაგის შემზადების ინსტრუმენტი
           • ჰიბრიდული ომის “რბილი ძალის” კომპონენტი
           • ჰიბრიდული ომის პოლიტიკური კომპონენტი
           • მედიასივრცე და ფსიქოლოგიური ზეწოლის მექანიზმები
           • შეჯამება და დასკვნები
          • ვერონიკა ვიხოვა
           • რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციები აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში
            • ჰიბრიდული ომი
            • ჰიბრიდული ომი, როგორც მას იყენებს რუსეთის ფედერაცია
            • რუსეთის ფედერაციის მიზნები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში
            • საინფორმაციო ოპერაციები
            • როგორ გამოიყურება დეზინფორმაციული კამპანიები
            • დეზინფორმაციული ოპერაციების გავლენა
            • კრემლის წარმომადგენლები: ვინ ახდენს კრემლის ნარატივის ლეგიტიმაციას?
            • კრემლის პოლიტიკური მოკავშირეები
            • ანტიისტებლიშმენტური მოძრაობების მხარდაჭერა კრემლის მიერ
            • კულტურიდან ეკონომიკამდე: ჰიბრიდული ომის დამატებითი ინსტრუმენტები
            • დასკვნა
           • ივო იურვეე
            • მომცრო მედეგი სახელმწიფოს მშენებლობა რუსეთის საზღვართან: ესტონეთის მაგალითი
             • შესავალი
             • 2007 წლის გამოსვლები და კიბერშეტევები
             • უსაფრთხოების პრობლემის გაცნობიერება ესტონეთის საზოგადოების მიერ
             • სახელმწიფოს ქმედებები საზოგადოების მედეგობის უზრუნველსაყოფად 2010 წლის შემდეგ
             • საზოგადოების მედეგობით დაინტერესებული მხარეები და მათთან კომუნიკაცია
             • დასკვნა
            • გიორგი მოლოდინი
             • სტრატეგიული კომუნიკაციების მნიშვნელობა ჰიბრიდული ომის პირობებში საზოგადოების მედეგობის შენარჩუნების მიზნით
              • ჰიბრიდული ომი და მედეგობა
              • ჰიბრიდული ომი, საფრთხეები, კონფლიქტები, ელემენტები
              • თანამედროვე საინფორმაციო გარემო, მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები
              • ინფორმაციის აღქმის თავისებურებები
              • საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის ჰიბრიდული ომის საინფორმაციო განზომილება
              • იდეოლოგიურ-პოლიტიკური ფასეულობების მოშლა ან ახლის ფორმირება.
              • როგორ შევინარჩუნოთ მედეგობა
              • დასკვნა
             • ზურაბ აგლაძე, დათო ჩხეტიანი
              • ისლამური სახელმწიფოს ჰიბრიდული ომი
               • ისლამური სახელმწიფოს კამპანიის ჰიბრიდული ელემენტები
               • საინფორმაციო ომი და ისლამური სახელმწიფო
               • ისლამური სახელმწიფო და თანამედროვე ტექნოლოგიები
               • დანაშაულებრივი საქმიანობა
               • დასკვნა
              • კახაბერ ესებუა
               • რუსული ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ: აფხაზეთის ომის მაგალითი
                • რუსული ჰიბრიდული ომის დეკონსტრუქცია
                • ეკონომიკა
                • სამხედრო
                • ინფორმაცია
                • შეჯამება
                • აფხაზეთის ომი
                • რატომ იყო „აფხაზეთის ომი“ რეალურად რუსეთის ჰიბრიდული ოპერაცია?
                • დასკვნა
               • ანდრია გოცირიძე
                • კიბერსაფრთხეები და მათთან ბრძოლის სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოს პერსპექტივიდან
                 • კიბერსივრცე – მეხუთე საოპერაციო დომენი: მსოფლიო კონტექსტი და კონცეპტუალური გამოწვევები
                 • კიბეროპერაციების არსი და კლასიფიკაცია
                 • კიბერსივრცეში არსებული საფრთხეები და აქტორები
                 • სახელმწიფოები
                 • არასახელმწიფო მოთამაშეები
                 • კიბერსივრცის გამოყენება თანამედროვე კონფლიქტებში
                 • საინფორმაციო-ფსიქოლოგიურ ეფექტზე ორიენტირებული კიბეროპერაციები
                 • დასკვნა
                • იაგო კაჭკაჭიშვილი
                 • რუსული ჰიბრიდული ომი და საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში
                  • შესავალი
                  • 1. საზოგადოებრივი განწყობების დინამიკა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანების თვალსაზრისით
                  • 2. პრორუსული/რუსეთის მიმართ ლოიალურად განწყობილი პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერა
                  • 3. ხელისუფლებების დელეგიტიმაცია და „ჰიბრიდული ომის“ წვლილი
                  • დასკვნა
                 • დანართები
                  • აღმოსავლეთ ევროპელთა ცნობიერების ბომბარდირება რუსული პროპაგანდის მიერ
                   • უკრაინა: ადამიანების ისტორიები; პროპაგანდის ძველი მეთოდები
                   • ნარატივი სამხედრო გადატრიალების შესახებ
                   • ესტონეთი: „ბრინჯაოს ღამე“
                   • „ბრინჯაოს ღამის“ დროს
                   • „ბრინჯაოს ღამის“ შემდეგ
                   • ლატვია: ლატვიური ლეგიონი
                   • ლიეტუვა: გზავნილების აღრევა
                   • პოლონეთი: ანტიდასავლური განწყობები
                   • ჩეხეთის რესპუბლიკა და სლოვაკეთი: პერიფერიის მიღმა
                   • „სპუტნიკის“ საქმე: პროპაგანდა ახალ ორბიტაზე
                  • ევროპის პარლამენტის, ევროპის საბჭოსა და საბჭოს ერთობლივი კომუნიკე
                   • 1. შესავალი
                   • 2. ევროკავშირის პასუხი
                   • 3. პასუხის გაძლიერება მზარდ საფრთხეებზე
                   • 4. დასკვნა
                  • მეცნიერების ფასეულობა განჭვრეტის უნარშია (გერასიმოვის დოქტრინა)
                   • „არაბული გაზაფხულის“ გაკვეთილები
                   • სამხედრო მეცნიერების ამოცანები
                   • ტერიტორიის კონტროლი
                   • „იდეების გენერირება ბრძანების გაცემით შეუძლებელია“
                  • კიბერუსაფრთხოების პირობა
                  • აშშ-ის დიპლომატიის საჯარო ბიბლიოთეკა. რუსეთის აქტიური მოქმედებები საქართველოში
                   • შესავალი და კომენტარი
                   • პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა
                   • მკვლელობები და მკვლელობის მცდელობები
                   • საბოტაჟი
                   • შპიონაჟი
                   • სეპარატისტების მხარდაჭერა
                   • უმცირესობის წარმომადგენელი ექსტრემისტების მხარდაჭერა
                   • დეზინფორმაცია
                  • გამოყენებული ლიტერატურა
                  • ტერმინების განმარტებები ანბანის მიხედვით
                  • უცხო ენაზე გამოყენებული აბრევიატურების განმარტება
                  • ავტორთა ბიოგრაფიები
                   • თინათინ ხიდაშელი
                   • გიორგი მასალკინი
                   • გიორგი ბუტიკაშვილი
                   • ომარ ბეგოიძე
                   • ბესიკ ლოლაძე
                   • ნიკოლოზ აგლაძე
                   • მიხეილ დარჩიაშვილი
                   • კახა გოგოლაშვილი
                   • შოთა ღვინერია
                   • ვერონიკა ვიხოვა
                   • ივო იურვეე
                   • გიორგი მოლოდინი
                   • ზურაბ აგლაძე
                   • დავით ჩხეტიანი
                   • კახაბერ ესებუა
                   • ანდრია გოცირიძე
                   • იაგო კაჭკაჭიშვილი
                  • სქოლიო