კალათა

დეტალურად

კრებულში შესულია ლაშა ბუღაძის ოთხი პიესა: „პანთეონი“, „ისევ ის სამნი“, „თავი“ და „მრევლინა“.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პანთეონი
  • პირველი ეპიზოდი
  • მეორე ეპიზოდი
  • მესამე ეპიზოდი
  • მეოთხე ეპიზოდი
  • მეხუთე ეპიზოდი
  • მეექვსე ეპიზოდი
  • მეშვიდე ეპიზოდი
  • მერვე ეპიზოდი
  • ეპილოგი
 • ისევ ის სამნი
  • სცენა I
  • სცენა II
 • თავი
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
 • მრევლიანა
  • ეპიზოდი 1
  • ეპიზოდი 2
  • ეპიზოდი 3
  • ეპიზოდი 4
  • ეპიზოდი 5
  • ეპიზოდი 6
  • ეპიზოდი 7
  • ეპიზოდი 8
  • ეპიზოდი 9
  • ეპიზოდი 10
  • ეპიზოდი 11
  • ეპიზოდი 12
  • ეპიზოდი 13
  • ეპიზოდი 14
  • ეპიზოდი 15
  • ეპიზოდი 16
  • ეპიზოდი 17
  • ეპიზოდი 18
  • ეპიზოდი 19
  • ეპიზოდი 20
  • ეპიზოდი 21
  • ეპიზოდი 22
  • ეპიზოდი 23
  • ეპიზოდი 24
  • ეპიზოდი 25
  • ეპიზოდი 26
  • ეპიზოდი 27
  • ეპიზოდი 28
  • ეპიზოდი 29
  • ეპიზოდი 30
  • ეპიზოდი 31
  • ეპიზოდი 32
  • ეპიზოდი 33
  • ეპიზოდი 34
  • ეპიზოდი 35
  • ეპიზოდი 36
  • ეპიზოდი 37
  • ეპიზოდი 38
  • ეპიზოდი 39
  • ეპიზოდი 40
  • ეპიზოდი 41
  • ეპიზოდი 42
  • ეპიზოდი 43
  • ეპიზოდი 44
  • ეპიზოდი 45
  • ეპიზოდი 46
  • ეპიზოდი 47
  • ეპიზოდი 48
  • ეპიზოდი 49
  • ეპიზოდი 50
  • ეპიზოდი 51
  • ეპიზოდი 52
  • ეპიზოდი 53
 • სქოლიო