კალათა

დეტალურად

როსტომ ჩხეიძის ბიოგრაფიული რომანი „შავი ჩოხა“ ასახავს ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ცხოვრების ქრონიკას. რომატიკული გმირის გოლიათური ხასიათი რაოდენ ძნელი გამოსახატიც უნდა იყოს, ცდა აუცილებელია და ეს ბიოგრაფიული რომანი - „შავი ჩოხა“ - სწორედ ამას ესწრაფის, გმირის მღელვარე ცხოვრებას ექსპრესიული ქარგა გამოუძებნოს და რაინდული სულის ნიშანსვეტად აქციოს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ანოტაცია
 • თავი პირველი
 • თავი მეორე
 • თავი მესამე
 • თავი მეოთხე
 • თავი მეხუთე
 • თავი მეექვსე
 • თავი მეშვიდე
 • თავი მერვე
 • თავი მეცხრე
 • თავი მეათე
 • თავი მეთერთმეტე
 • თავი მეთორმეტე
 • თავი მეცამეტე
 • თავი მეთოთხმეტე
 • თავი მეთხუთმეტე
 • თავი მეთექვსმეტე
 • თავი მეჩვიდმეტე
 • თავი მეთვრამეტე
 • თავი მეცხრამეტე
 • თავი მეოცე
 • თავი ოცდამეერთე
 • თავი ოცდამეორე
 • თავი ოცდამესამე
 • თავი ოცდამეოთხე
 • თურმე არც რამე დაკარგულიყო - თემურ ქორიძე