კალათა

დეტალურად

იასე ფალავანდიშვილმა, - ავანტიურისტული ბუნების, ზნეობისაგან სავსებით თავისუფალმა ადამიანმა, - შეთქმულება რომ გასცა, არ არის გასაკვირი; გასაკვირი ისაა, შეთქმულებმა იგი ისე რომ დაიახლოვეს, რომ იასე, ფაქტობრივად, „ფარული საზოგადოების“ ერთ-ერთ წარმმართველ ფიგურად იყო ქცეული.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • იასე ფალავანდიშვილი თბილისსა და უსტ-ცილმაში
  • სერგეი მაქსიმოვი. პეჩორის თავადი
  • დამოწმებანი
  • დანართი. იასე ფალავანდიშვილის 1832 წლის 11 დეკემბრის დასმენის ტექსტი
  • სქოლიო