კალათა

დეტალურად

წიგნში მოგონებებთან ერთად თავმოყრილია ავტორის მიერ ხანგრძლივი შემოქმედებითი მოღვაწეობის სხვადასხვა პერიოდში დაწერილი წერილები, რომელთა უმეტესობა შექმნილია გრიგოლ აბაშიძის სიცოცხლის უკანასკნელ ათწლეულში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შემდგენლისაგან
 • გზა დავულოცოთ ამ წიგნს!
 • მოგონებათა რვეულიდან
  • 1. ოჯახი
  • 2. თბილისის უნივერსიტეტი
  • 3. მიხეილ ჯავახიშვილის მადლით
  • 4. გალაკტიონი
  • 5. პლატონ ქიქოძე
  • 6. ლეო ქიაჩელი (შენგელაია)
  • 7. სიმონ ყაუხჩიშვილი და პავლე ინგოროყვა
  • 8. კონსტანტინე გამსახურდია
  • 9. გიორგი გამხარაშვილი
  • 10. ექიმ ნიკოლოზ ყიფშიძის ნაამბობი
  • 11. შეხვედრები სარტრთან
  • 12. ჯონ პრისტლი და სტალინის სადღეგრძელო ზოგიერთი ასოციაცია ქართული ლექსთწყობიდან
 • წერილები
  • სვანური მოყმე და ვეფხი ანუ ფიქრები ხალხურ პოეზიაზე
  • შუა საუკუნეების ებრაული პოეზია
  • რად მიყვარს „ვეფხისტყაოსანი“? (წერილი პირველი)
  • რად მიყვარს „ვეფხისტყაოსანი“? (წერილი მეორე)
 • დამატება
  • რას ღაღადებენ წყაროები
  • „ლაშარელას“ გარშემო
  • ნობათი
 • სქოლიო