კალათა

დეტალურად

მართლმადიდებელი სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა

იოანე დამასკელი

გამომცემლობა ლითერასი

მთარგმნელი ედიშერ ჭელიძე

ფილოსოფია, რელიგია

თარგმანი ბერძნულიდან

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ახალი ქართული თარგმანისათვის
 • თავი პირველი
 • თავი მეორე
 • თავი მესამე
 • თავი მეოთხე
 • თავი მეხუთე
 • თავი მეექვსე
 • თავი მეშვიდე
 • თავი მერვე
 • თავი მეცხრე
 • თავი მეათე
 • თავი მეთერთმეტე
 • თავი მეთორმეტე
 • თავი მეცამეტე
 • თავი მეთოთხმეტე
 • თავი მეთხუთმეტე
 • თავი მეთექვსმეტე
 • თავი მეჩვიდმეტე
 • თავი მეთვრამეტე
 • თავი მეცხრამეტე
 • თავი მეოცე
 • თავი ოცდამეერთე
 • თავი ოცდამეორე
 • თავი ოცდამესამე
 • თავი ოცდამეოთხე
 • თავი ოცდამეხუთე
 • თავი ოცდამეექვსე
 • თავი ოცდამეშვიდე
 • თავი ოცდამერვე
 • თავი ოცდამეცხრე
 • თავი ოცდამეათე
 • თავი ოცდამეთერთმეტე
 • თავი ოცდამეთორმეტე
 • თავი ოცდამეცამეტე
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე
 • თავი ოცდამეთხუთმეტე
 • თავი ოცდამეთექვსმეტე
 • თავი ოცდამეჩვიდმეტე
 • თავი ოცდამეთვრამეტე
 • თავი ოცდამეცხრამეტე
 • თავი მეორმოცე
 • თავი ორმოცდამეერთე
 • თავი ორმოცდამეორე
 • თავი ორმოცდამესამე
 • თავი ორმოცდამეოთხე
 • თავი ორმოცდამეხუთე
 • თავი ორმოცდამეექვსე
 • თავი ორმოცდამეშვიდე
 • თავი ორმოცდამერვე
 • თავი ორმოცდამეცხრე
 • თავი ორმოცდამეათე
 • თავი ორმოცდამეთერთმეტე
 • თავი ორმოცდამეთორმეტე
 • თავი ორმოცდამეცამეტე
 • თავი ორმოცდამეთოთხმეტე
 • თავი ორმოცდამეთხუთმეტე
 • თავი ორმოცდამეთექვსმეტე
 • თავი ორმოცდამეჩვიდმეტე
 • თავი ორმოცდამეთვრამეტე
 • თავი ორმოცდამეცხრამეტე
 • თავი მესამოცე
 • თავი სამოცდამეერთე
 • თავი სამოცდამეორე
 • თავი სამოცდამესამე
 • თავი სამოცდამეოთხე
 • თავი სამოცდამეხუთე
 • თავი სამოცდამეექვსე
 • თავი სამოცდამეშვიდე
 • თავი სამოცდამერვე
 • თავი სამოცდამეცხრე
 • თავი სამოცდამეათე
 • თავი სამოცდამეთერთმეტე
 • თავი სამოცდამეთორმეტე
 • თავი სამოცდამეცამეტე
 • თავი სამოცდამეთოთხმეტე
 • თავი სამოცდამეთხუთმეტე
 • თავი სამოცდამეთექვსმეტე
 • თავი სამოცდამეჩვიდმეტე
 • თავი სამოცდამეთვრამეტე
 • თავი სამოცდამეცხრამეტე
 • თავი მეოთხმოცე
 • თავი ოთხმოცდამეერთე
 • თავი ოთხმოცდამეორე
 • თავი ოთხმოცდამესამე
 • თავი ოთხმოცდამეოთხე
 • თავი ოთხმოცდამეხუთე
 • თავი ოთხმოცდამეექვსე
 • თავი ოთხმოცდამეშვიდე
 • თავი ოთხმოცდამერვე
 • თავი ოთხმოცდამეცხრე
 • თავი ოთხმოცდამეათე
 • თავი ოთხმოცდამეთერთმეტე
 • თავი ოთხმოცდამეთორმეტე
 • თავი ოთხმოცდამეცამეტე
 • თავი ოთხმოცდამეთოთხმეტე
 • თავი ოთხმოცდამეთხუთმეტე
 • თავი ოთხმოცდამეთექვსმეტე
 • თავი ოთხმოცდამეჩვიდმეტე
 • თავი ოთხმოცდამეთვრამეტე
 • თავი ოთხმოცდამეცხრამეტე
 • თავი მეასე
 • სქოლიო