კალათა

დეტალურად

სად და რომელ მსჯელობაში შეიძლება გადაიკვეთოს პითაგორას, პლატონის, ეპიკურეს, ავგუსტინეს, ბუდას, დარვინის მემკვიდრეობა, თანამედროვე წარმოდგენები ადამიანის ევოლუციის და ფიზიოლოგიის შესახებ; რა მნიშვნელოვანი გზავნილები შეიძლება ამოვიკითხოთ ამ გაერთიანებაში ჩვენი განათლების და აღზრდის სისტემების მოწყობისათვის და როგორ შეიძლება მივაღწიოთ ბედნიერებას... ეს წიგნი მხოლოდ 200 ეგზემპლარად დაიბეჭდა და ხელახლა აღარ გამოიცემა ამ სახით. წიგნის online ვერსია უფასოა. ამგვარად გამოცემა ეფუძნება თეორიას, რომლის მიხედვითაც, ჩვენს სამყაროში ქაღალდის წიგნი თანდათან ექსკლუზიური სიამოვნება და საკოლექციო ღირებულების მქონე იქნება, წიგნის ელექტრონული ვერსია კი ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდება.
 • შესავალი
 • ნაწილი I − ფილოსოფიის ღამე
  • პლატონური რევოლუცია: პლატონი VS პითაგორა – დღემდე უცნობი ბრძოლა ეპისტემოლოგიური პარადიგმის გამო
  • მარციანუს კაპელა პითაგორას წინააღმდეგ
   • შესავალი
   • შეცვლილი მომავალი
  • ევოლუციის კომუნიკაციური თეორია და ფილოსოფიური ტექსტები
   • თავისუფლება
   • მარტოობა და სოციალური ქცევა
   • ფიზიკური რეალობა, როგორც პირველადი, როგორც მოქმედების წყარო და საფუძველი
  • განათლება პითაგორას ეპისტემოლოგიური პარადიგმის მიხედვით
   • შესავალი
   • სასკოლო განათლება
   • უმაღლესი განათლება
  • ნაწილი II − ცნობიერების მიხედვით
   • არის თუ არა ბედნიერება ადამიანის მიზანი?
   • ეპიკურე და ასკლეპიადეს ბითინიელი – ინტერპრეტაციის ამოტრიალება
   • ჩვენი ტვინი და ჩვენი ცნობიერება
   • სიამოვნების გამომწვევი ნივთიერებების წარმოშობა ტვინში და მისი სოციალური პროექციები
   • ჰოვარდ გარდნერის მრავალი ინტელექტის თეორია
   • ადამიანის ქცევის ევოლუცია და ინტელექტის ორი ტიპი
   • იმპლიკაციები პოლიტიკური თეორიებისათვის
   • ორი ინტელექტის გარემოცვაში: როგორ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოიყენონ საკუთარი შესაძლებლობები
   • სასწავლო სისტემა, როგორც ჰოგვორტსის გამანაწილებელი ქუდი
   • საბოლოო სქემა: მომავლის სწავლებისა და სწავლის პრინციპები
   • თვითცნობიერება და თვითრეფლექსია
   • თვითრეფლექსიის ისტორია
   • პარადიგმის ცვლილება და თვითრეფლექსია
   • განათლების სისტემა თვითრეფლექსიისათვის
  • ნაწილი III − თვითრეფლექსიის სახელმძღვანელო
   • თვითრეფლექსია, როგორც თეორია საკუთარი თავის შესახებ
   • „სიამოვნების ხე“
   • სიამოვნების მდგრადობის შესაძლებლობა
   • სიამოვნების მიღება სხვებისთვის ზიანის მიუყენებლად
   • რამდენად შესაძლებელია ჩემთვის სიამოვნების მიღება ჩემთვის ზიანის მოუყენებლად
   • სიამოვნების ახალი ხის აუცილებლობა – გაუტამას ცხოვრება
   • როგორ შეიძლება ბედნიერება იყოს წარმატების შემდგომი ცხოვრება
  • მითითებული ლიტერატურა
  • სქოლიო