კალათა

დეტალურად

წინამდებარე გამოცემა პოლიტიკური ფილოსოფიის თვალსაჩინო წარმომადგენლის, ლეო შტრაუსის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაშრომის – „იერუსალიმი და ათენი. შესავალი განაზრებანი“ – ქართულ თარგმანს წარმოგვიდგენს. ეს თხზულება იმითაც არის გამორჩეული, რომ მასში (ამ ორი ქალაქის სახით) საკაცობრიო აზროვნების ორი განსხვავებული ტრადიცია, პარადიგმა, კონცეპტი არაჩვეულებრივი სიცხადით და ორიგინალურობითაა განხილული. იერუსალიმი და ათენი რელიგიასა და მეცნიერებას, რწმენასა და ცოდნას, გამოცხადებასა და გონებას, ეკლესიასა და აკადემიას განასახიერებენ. მაშასადამე, ეს ორი ქალაქი აზროვნების ორი ურთიერთდაპირისპირებული პოლუსის მეტაფორას წარმოადგენს და გზაგასაყარზე არსებული აზროვნების საკუთრივ არსს, მის სპეციფიკას ქმნის. ასე ეყრება საფუძველი ჭეშმარიტად ინტერკულტურულ აზროვნებას, რომელიც ჩვენი ცნობიერების ახალი კონტურების გამოკვეთას ემსახურება და ჩვენივე სამყაროს მშვიდობიანი არსებობის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.ლეო შტრაუსი ამ ორი ურთიერთდაპირისპირებული პოლუსის შერიგების პერსპექტივებზე არ საუბრობს, რადგან, მისი აზრით, მათ შორის განსხვავება იმდენად ფუნდამენტური და არსებითია, რომ ეს ვერც კი მოხერხდება. საკაცობრიო კულტურის მომავალი არა მათ მორიგებაში, არამედ მათ დამოუკიდებელ და ეფექტურ განვითარებაშია საძიებელი. ასე რომ, თითოეული მათგანი საკუთარი ტრადიციის ერთგული უნდა დარჩეს და მის გაღრმავებას უნდა ესწრაფვოდეს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • აზროვნება გზაგასაყარზე: იერუსალიმი და ათენი
 • იერუსალიმისა და ათენის რეცეფცია ტერტულიანედან ლეო შტრაუსამდე
 • იერუსალიმი და ათენი. შესავალი განაზრებანი
  • I. ბიბლიის დასაწყისი და მისი ბერძნული შესატყვისები
  • II. სოკრატესა და წინასწარმეტყველთა შესახებ
 • * * *
 • სქოლიო