კალათა

დეტალურად

რაც დრო გადის, მით უფრო აქტუალური ხდება ქართველებისთვის ილია ჭავჭავაძის ფენომენი. განსაკუთრებით ეს ეხება მის პუბლიცისტიკას, რომელთან პირველი შეხებისთანავე მკითხველს ატყვევებს ავტორის მრავალმხრივი და ღრმა ერუდიცია, ფართო თვალსაწიერი და მოვლენების ანალიზის განსაკუთრებული უნარი. არ დარჩენილა იმჟამინდელი საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის მნიშვნელოვანი არც ერთი სფერო, რომელშიც ილიას თავისი კომპეტენტური აზრი არ გამოეთქვას, იქნება ეს საქართველოს ისტორია, ლიტერატურა, თეატრი თარგმანმცოდნეობა, ეკონომიკა და სოფლის მეურნეობა, საბანკო საქმე და ფინანსები, საშინაო და საგარეო პოლიტიკა და ა. შ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კატკოვის პასუხად
 • ათონის ქართული სავანის შესახებ
 • წოდებათა თანასწორობა
 • ქვათა ღაღადი
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
 • ნუთუ?
  • I
  • II
  • III
 • ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძის ერისთავის კაზლოვის-მიერ „შეშლილი“ -ს თარგმანზედა
 • პასუხი
 • საქართველოს მოამბეზედ
 • ზოგიერთი რამ
 • ჩვენი ლიტერატურის დღევანდელი ყოფა
 • გოგოლის „რევიზორის“ საიუბილეოდ
 • პოეზიის ახალგაზრდა მოყვარულთ
 • ქართული თეატრი
 • ქართული ხალხური მუსიკა
 • რა მიზეზია, რომ კრიტიკა არა გვაქვს
 • იოსებ დავითაშვილის გარდაცვალების გამო
 • მოკლე ბიოგრაფია იოსებ დავითაშვილისა
 • აკაკი წერეთელი და „ვეფხის-ტყაოსანი“
 • გაბრიელ სუნდუკიანცის „პეპო“ და სომხის ლიტერატორები
 • ახალი დრამების გამო
 • ბ-ნი გამყრელიძე სვიმონ ლეონიძის როლში
 • წერილები ქართულ ლიტერატურაზე
 • მოკლე ბიოგრაფია ვახტანგ ვახტანგის ძის თავ. ჯამბაკურიან-ორბელიანისა
 • სიტყვა წარმოთქმული გრიგოლ ორბელიანის დასაფლავებაზე
 • სიტყვა, წარმოთქმული ნიკოლოოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაზე
 • ფიქრი და შენიშვნა
 • მითამ და „ახალის რაზმის კაცი“ ანუ ორი ფელეტონი
 • ახალი დასის მოლოდინში
 • ბულვარის აკადემია
 • უარმყოფელობა ჩვენში
 • „თერგ-დალეულნი“ და ახალი თაობა
 • ავტობიოგრაფია
 • სქოლიო