კალათა

დეტალურად

აღუვსებელი საწყაული ანუ ამაოება ამაოებათა

როინ მეტრეველი

გამომცემლობა არტანუჯი

ისტორია პუბლიცისტიკა

როინ მეტრეველის მიერ ადრე გამოქვეყნებული ეს ნარკვევი შევსებული და განახლებული სახითაა წარმოდგენილი. ავტორი ისტორიულ და თანამედროვე პოლიტიკურ ჭრილში მიმოიხილავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებს, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს პრობლემატიკას. ნარკვევი განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისთვის.
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *