კალათა

დეტალურად

ილია ჭავჭავაძის ნარკვევი ქართული წესით ღვინის დაყენების შესახებ, დაწერილი 1887 წელს. ნარკვევში ძირეულადაა აღწერილი ღვინის ქართულად დაყენების მეთოდი.
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII
 • XIII
 • XIV
 • XV
 • XVI
 • XVII
 • XVIII
 • XIX
 • XX
 • XXI
 • XXII
 • XXIII
 • სქოლიო