კალათა

დეტალურად

რელიგიათმცოდნეობითი ძიებანი

კრებული

გამომცემლობა უსტარი

ფილოსოფია, რელიგია

„რელიგიათმცოდნეობითი ძიებანი“ წარმოადგენს სულხან საბა ორბელიანის სახელობის თეოლოგიის ინსტიტუტისა და საქართველოს რელიგიათმცოდნეთა კავშირის მიერ 2006 და 2007 წლებში ორგანიზებულ საერთაშორისო სიმპოზიუმებზე წაკითხული მოხსენებების კრებულს. სიმპოზიუმებში, რომლის თემა იყო „საქართველო: რელიგია და თანამედროვეობის პრობლემები“, მონაწილეობას იღებდნენ უცხოელი და ქართველი მკვლევრები, რომლებმაც თანამედროვე, ზოგჯერ საკამათო, მაგრამ აქტუალური პრობლემების მათეული ხედვის ფართო სპექტრი წარმოადგინეს. კრებული, პირველ რიგში, გათვალისწინებულია რელიგიათმცოდნეთა და ჰუმანიტარულ სპეციალობათა სტუდენტებისათვის. ის წარმოადგენს საქართველოში რელიგიათმცოდნეობითი თემების მიუკერძოებელი ანალიზის პირველ მცდელობას. აქ გამოქვეყნებული სტატიები საინტერესო იქნება რელიგიის მეცნიერული შესწავლით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვისაც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინათქმა
 • საქართველო: რელიგია და თანამედროვეობა 2006
  • 1. მსოფლიო დემოგრაფიული ზრდა და სიღატაკის პრობლემა - გაბრიელე ბრაგანტინი
  • 2. ეკლესია და ევოლუცია - პიერ დიუმულენი
  • 3. თანამედროვე ტენდენციები სეკულარულ სამყაროში - ნანა ციხისთავი
  • 4. ტოლერანტობის ცნებისათვის თანამედროვე ქართულ აზროვნებაში - გიორგი ხუციშვილი
  • 5. ჯვარცმა - გოლგოთის სასწაული - ნინო ტურაბელიძე
  • 6. ქართლში ერთი ხალხური დღესასწაულის შესახებ - ნინო ღამბაშიძე
  • 7. მალტა და მალტის ორდენი სულხან-საბა ორბელიანის „მოგზაურობაში“ - პაატა ნაცვლიშვილი; ია ხუბაშვილი
  • 8. გლობალიზაცია და ქრისტიანობა - ნუგზარ ბარდაველიძე
   • შესავალი
   • გლობალიზაციის პროცესებთან დაკავშირებული საერთაშორისო პრობლემები
   • ტრეფიკინგის მასშტაბების სწრაფი ზრდა და მისი გეოგრაფიის გაფართოება
   • დასკვნა
  • საქართველო: რელიგია და თანამედროვეობა 2007
   • 1. ეთნიკური ნაციონალიზმის დისკურსი მართლმადიდებელ ეკლესიაში - ანა ჭელიძე
   • 2. მართლმადიდებლური ეკლესიის ნდობისა და ავტორიტეტის განმსაზღვრელი ფაქტორები - თამარ ჩარკვიანი
   • 3. ეკლესიის მონაწილეობა ადამიანთა საზოგადოების ამქვეყნიურ განხორციელებაში საეკლესიო კრების დადგენილება „Gaudium et Spes“ - ჯანჯიროლამო მარტინი
   • 4. რელიგიური პლურალიზმი და რელიგიათაშორისი დიალოგი - გაბრიელე ბრაგანტინი
   • 5. იესო და პოლიტიკური სამყარო - ნინო ტურაბელიძე
   • 6. ქართული ტრადიცია და ქალთა ღვთისმსახურება - ნინო ღამბაშიძე
   • 7. ქალი და რელიგია: აშშ-ის მაგალითი - ელენე მეძმარიაშვილი
   • 8. საზოგადოებრივი მონოლითის შექმნის ქრისტიანული ვერსია - თამაზ ბუთხუზი
   • 9. ტრადიციების აღორძინება და სახელმწიფოთა პრაგმატული არჩევანი 21-ე საუკუნეში - ანა ციხისთავი
   • 10. მოსკოვისა და რომის დაპირისპირების პოლიტიკური მიზეზები - ნუგზარ ბარდაველიძე
  • ლიტერატურა
  • სქოლიო