კალათა

დეტალურად

ლერი ალიმონაკმა დიდი ღვაწლი დასდო ტერენტი გრანელს. 60-იან წლებში, როცა საქართველოში კვლავაც ბოგინობდა ტოტალიტარული რეჟიმი და ყოველგვარი ჰუმანისტური აზრის აღორძინებას აბრკოლებდა, მან სათავე დაუდო ამ ჭეშმარიტად დიდი პოეტის ცხოვრებისა და პოეზიის შესწავლას. იმ პირქუშ დროში, როდესაც ცენზურის სადავეები ხელთ ბოლშევიკური იდეოლოგიით გათანგულ მარიონეტებს ეპყრათ, ლერი ალიმონაკმა რთული, ნარეკლიანი გზა განვლო, თუმცა არ შეყოვნებულა, რწმენით აღჭურვილს არ დარჩენია ადგილი, სადაც ჟამის უკუღმართობით დაღუპული პოეტის მტვერწაყრილი შედევრები არ მოეხილოს, დაუცხრომელი ღვწით არ ეხსნას მისი სახელი პოეზიის პარნასიდან გაძევებისაგან. ამ მძიმე შრომაში იშვა „კვირის წირვები“ - სულიერი რომანი ტერენტი გრანელზე, სრულიად ახალი ყაიდის წიგნი ქართულ ლიტერატურაში, რომელიც სამგზის გამოიცა (1983, 1988, 1991) და ქართველი მკითხველის სამაგიდო წიგნად იქცა.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *