კალათა

დეტალურად

გამომცემლის მიმართვა მკითხველისადმი
 - „ეს წიგნი ორი ამდენი იქნებოდა, ჩემი თავისთვის ნება რომ არ მიმეცა და არ ამომეღო უამრავი ადგილი, სადაც აღწერილია ქარები და ზღვის მიქცევ-მოქცევა; სხვადასხვა მოგზაურობათა ცალკეული, უმნიშვნელო დეტალები, აგრეთვე გრძედებისა და განედების აღნიშვნები; ამან, ცოტა არ იყოს, შესაძლებელია, მისტერ გულივერის უკმაყოფილება გამოიწვიოს, მაგრამ, ჩემი მხრივ, მეც მართალი ვარ; ჩემს ერთადერთ განზრახვას ხომ ის შეადგენდა, რომ ხელნაწერები, რამდენადაც მოხერხდებოდა, მკითხველებისთვის იოლი გასაგები გამეხადა. შეიძლება სანაოსნო საქმეებში ჩემმა უმეცრებამ დამაშვებინა ცალკეული შეცდომებიც, მაგრამ მისტერ გულივერი აქ არაფერ შუაშია; ბრალი მხოლოდ მე მიმიძღვის. ამავე დროს, თუ რომელიმე მოგზაური მოისურვებს ნახოს ხელნაწერები შეუმცირებლად, ესე იგი, სწორედ ისეთი, როგორიც იგი თვითონ ავტორის ხელიდან გამოვიდა, მზად ვარ დავაკმაყოფილო მისი ეს სურვილი.
 რაც შეეხება ავტორის ცხოვრების სხვა მხარეებს, მკითხველი მათ წინამდებარე წიგნის პირველივე გვერდებზე ამოიკითხავს.“
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მშვენიერი, საშინელი და საშიში წიგნი
 • ნაწილი პირველი. მოგზაურობა ლილიპუტების ქვეყანაში
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
  • თავი მეხუთე
  • თავი მეექვსე
  • თავი მეშვიდე
  • თავი მერვე
 • ნაწილი მეორე. მოგზაურობა ბრობდინგნაგში
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
  • თავი მეხუთე
  • თავი მეექვსე
  • თავი მეშვიდე
  • თავი მერვე
 • ნაწილი მესამე. მოგზაურობა ლაპუტაში, ბალნიბარბიში, ლაგნაგში, გლუბდაბდრიბსა და იაპონიაში
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
  • თავი მეხუთე
  • თავი მეექვსე
  • თავი მეშვიდე
  • თავი მერვე
  • თავი მეცხრე
  • თავი მეათე
  • თავი მეთერთმეტე
 • ნაწილი მეოთხე. მოგზაურობა ჰუიჰნჰნმების ქვეყანაში
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
  • თავი მეხუთე
  • თავი მეექვსე
  • თავი მეშვიდე
  • თავი მერვე
  • თავი მეცხრე
  • თავი მეათე
  • თავი მეთერთმეტე
  • თავი მეთორმეტე
 • გამომცემლის მიმართვა მკითხველისადმი
 • კაპიტან გულივერის წერილი თავისი ბიძაშვილის, სიმპსონისადმი
 • სქოლიო