კალათა

დეტალურად

მაინ რიდის შემოქმედებაზე, რომელიც ათობით სათავგადასავლო რომანისა და საგანგებოდ მოზარდებისთვის დაწერილი მრავალი თხზულებისგან შედგება, მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა ერის თაობები აღიზარდნენ. საქართველოშიც მწერლის ნაწარმოებთა დიდი ნაწილი როგორც გასულ საუკუნეში, ასევე ბოლო ათწლეულში არაერთხელ გამოიცემოდა. წინამდებარე სერიის 6-ტომეული მაინ რიდის შემოქმედების საუკეთესო ნაწილს აერთიანებს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თეთრი თათმანი
  • თავი I. მარიონ უედი
  • თავი II. ბეტ დენსი
  • თავი III. ეჭვიანი მოტრფიალე
  • თავი IV. ბიძაშვილები
  • თავი V. უოლტერ უედი
  • თავი VI. «დღეგრძელი იყოს მეფე»
  • თავი VII. «დღეგრძელი იყოს ხალხი»
  • თავი VIII. შავი მხედარი
  • თავი IX. შესდექ და ჩამოყაჭე!
  • თავი X. დაპატიჟება
  • თავი XI. საეჭვო გამომშვიდობება
  • თავი XII. კარისკაცის გაძარცვა
  • თავი XIII. სოფლის დღეობა
  • თავი XIV. იარეთ წინ
  • თავი XV. შავი მხედარი
  • თავი XVI. სასიყვარულო სახსოვარი
  • თავი XVII. ხალხური ცეკვები
  • თავი XVIII. გამოწვევა
  • თავი XIX. შესავალი
  • თავი XX. დუელი
  • თავი XXI. ქვის ხევი
  • თავი XXII. ყაჩაღის აღსარება
  • თავი XXIII. ჯონის შიკრიკი
  • თავი XIV. სამი შიკრიკი
  • თავი XXV. ეგზეკუცია
  • თავი XXVI. ბუდუარი
  • თავი XXVII. ხეების ქვეშ
  • თავი XXVIII. ეჭვიანი მოყურადე
  • თავი XXIX. შიკრიკი ესკორტით
  • თავი XXX. «სარკინოზის თავი»
  • თავი XXXI. დენსის ქალიშვილი
  • თავი XXXII. როგორც იქნა, მოვიდა მეფის უსტარი
  • თავი XXXIII. უილ უელფორდი
  • თავი XXXIV. საეჭვო გამგზავრება
  • თავი XXXV. შეთქმულება
  • თავი XXXVI. დაპატიმრება გადაწყდა
  • თავი XXXVII. ორიოლის ეჭვები
  • თავი XXXVIII. კვალს გაჰყვნენ
  • თავი XXXIX. მთვრალი დენსი
  • თავი XL. დასჯა გადაიდო
  • თავი XLI. გუშაგი აცდუნეს
  • თავი XLII. ორმხრივი ეჭვი
  • თავი XLIII. პატიმრის სტუმრები
  • თავი XLIV. მოულოდნელი შეხვედრა
  • თავი XLV. ქარიშხალი და სიმშვიდე
  • თავი XLVI. თავს უშველეთ
  • თავი XLVII. მდევარი
  • თავი XLVIII. ისევ დაიჭირეს
  • თავი XLIX. ორი მგზავრი
  • თავი L. ესკორტი
  • თავი LI. დაიხსნეს!
  • თავი LII. შეპყრობის შემდეგ
  • თავი LIII. სანადიროდ!
  • თავი LIV. ნადირობა
  • თავი LV. თათმანის დაბრუნება
  • თავი LVI. სკერთის უარი უთხრეს
  • თავი LVII. სერ მარმადიუკი გასაჭირშია
  • თავი LVIII. სასამართლო
  • თავი LIX. მშვენიერი მთხოვნელი
  • თავი LX. როლები შეიცვალა
  • თავი LXI. მარსტონ მური
 • ბორნეოს ხიზნები
  • თავი I. დაღუპვას გადარჩნენ
  • თავი II. ურო-თევზი
  • თავი III. ალბატროსი
  • თავი IV. ნავში მყოფთ ესმით დიუგონის [37] ყვირილი
  • თავი V. მარჯნის რიფები გადალახულია
  • თავი VI. ვეებერთელა ხამანწკა
  • თავი VII. სახიფათო ადგილი
  • თავი VIII. ნაყოფის დათოფვა
  • თავი IX. სელუმ გავიალს სძლია
  • თავი X. ფრინველები მიწაში მარხავენ კვერცხებს
  • თავი XI. ლანუნები
  • თავი XII. სელუ მარჯვედ ხმარობს იატაგანს
  • თავი XIII. მოხტუნავე კვერცხები
  • თავი XIV. მაღლივმავალი
  • თავი XV. რაღაც ბასრი
  • თავი XVI. მტერი ჰაერიდან ესხმით თავს
  • თავი XVI. ვახშმის მოლოდინში
  • თავი XVIII. ჩამწარებული ვახშამი
  • თავი XIX. შფოთიანი ღამე
  • თავი XX. შხამიანი ანჩარი
  • თავი XXI. მოგზაურობა კუნძულის შუაგულისკენ
  • თავი XXII. ბორნეოს შუაგულში
  • თავი XXIII. კვლავ გზაში
  • თავი XXIV. წითური სატირი
  • თავი XXV. კვლავ სიჩუმემ დაისადგურა
  • თავი XXVI. შიშსა და ძრწოლაში განვლილი წუთები
  • თავი XXVII. იშვიათი სანახაობა
  • თავი XXVIII. ალალბედზე
  • თავი XXIX. ელენი გაიტაცეს
  • თავი XXX. რა მოელის გოგონას?
  • თავი XXXI. დევნა შეწყვიტეს
  • თავი XXXII. ყველანი სმენად იქცნენ
  • თავი XXXIII. ტბა გადაცურეს
  • თავი XXXIV. ცურვა სიბნელეში
  • თავი XXXV. მაიმუნების ოჯახი
  • თავი XXXVI. სახელდახელო ტახტრევანი
  • თავი XXXVII. მოგზაურობა გრძელდება
  • თავი XXXVIII. მეგობრული ალამი
 • სქოლიო