კალათა

დეტალურად

ლეგენდად ქცეული 26 წლის მწერლის ექვსტომეულში შესულია პრაქტიკულად ყველა მისი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები – მოთხრობები, პიესები, ლექსები, დღიურები, ჩანაწერები და პირადი წერილები – ის დიდი მემკვიდრეობა, რომელიც გურამ რჩეულიშვილმა თავისი ხანმოკლე სიცოცხლის მანძილზე შექმნა და დაგვიტოვა. ტომი მეხუთე – დღიურები, ჩანაწერები. 1956-60 წლები.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • დღიურები, ამონაწერები, ჩანაწერები მომავალი ნაწარმოებებისათვის
  • 1956 წელი
   • დღიურები, თორმეტფურცლიან რვეულებში და ფოტოსურათების უკანა მხარეს
   • ცალკეულ ფურცლებზე დაწერილი დღიურები
  • 1957 წელი
   • მცირე ჩანაწერები ცალკეულ ფურცლებზე
   • ისევ მცირე ჩანაწერები თაბახის ფურცლებზე
   • ცალკეულ ფურცლებზე დაწერილი ირინასთან დაკავშირებული დღიურები
  • 1958 წელი
   • ჩანაწერები რვეულის ფურცლებზე
   • ჩანაწერები დეპეშის ბლანკებზე
   • ჩანაწერები პატარა, ხვეულსამაგრიან ბლოკნოტებში
   • ჩანაწერები „შაშას რევოლუციაზე“ მუშაობის პერიოდში
   • დღიურები დიდ ხვეულსამაგრიან ბლოკნოტებში
   • დღიურები თორმეტფურცლიანი რვეულებიდან
   • ჩანაწერები „იულონზე“ მუშაობის პერიოდში
  • 1959 წელი
   • მცირე ჩანაწერები თორმეტფურცლიან რვეულებში
   • ჩანაწერები ცალკეულ ფურცლებზე
   • ჩანაწერები ფანქრით ცალკეულ ფურცლებზე
   • ჩანაწერები ერლომ ახვლედიანთან მიწერილი გაუგზავნელი წერილისათვის
   • ზოგიერთი ჩანაწერი, გაკეთებული «ჩემი ლიტერატურული შეხედულებებისათვის»
  • 1960 წელი
   • ჩანაწერები «სურამის ციხისათვის» და, საერთოდ, მასზე მუშაობის პერიოდში
   • საქართველოს ისტორიის მუზეუმში შემორჩენილი ბლოკნოტიდან
  • სქოლიო