კალათა

დეტალურად

ცოცხალი ორგანიზაციული სტრუქტურები

სინერჯი ჯგუფი

გამომცემლობა სინერჯი ჯგუფი

ბიზნესი

წიგნი განკუთვნილია როგორც კომერციულ, ისე არაკომერციულ და საჯარო სექტორში მოღვაწე ორგანიზაციების უმაღლესი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის. ასევე მომავალი მენეჯერებისთვის. წიგნი მოიცავს ორგანიზაციული სტრუქტურების შექმნასთან, დანერგვასთან და მის განვითარებასთან დაკავშირებულ ძირითად თემებს, რომელიც ეფუძნება საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯის ჯგუფის“ მრავალწლიან გამოცდილებას. წიგნში შესული სტატიები და ინსაითები რეალური, ქართული ორგანიზაციების მაგალითებზე დაფუძნებით მომზადდა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რას გვიყვება სტრუქტურა ორგანიზაციის შესახებ
 • სტრუქტურის როლი ორგანიზაციის მართვაში
 • ორგანიზაციები, როგორც სოფლის სახლები
 • როდის უნდა გადავხედოთ ორგანიზაციულ სტრუქტურას
 • ორგანიზაციული სტრუქტურის ევოლუცია, რატომ და როგორ ხდება და როგორ არის უმჯობესი, რომ ხდებოდეს
 • სტრუქტურის არაადეკვატურობის მარტივი ტესტი
 • მენეჯერთა ყურადღების განაწილება
 • ერთი ადამიანი – ერთი ამოცანა
 • სწორი სტრუქტურული ცვლილებებისათვის საჭირო სამი აუცილებელი წინა პირობა
 • 7 ნაბიჯი სწორი ორგანიზაციული სტრუქტურის შესაქმნელად
 • სტრატეგიის შესაბამისი სტრუქტურა
 • თუ დირექტორებს შორის სტრატეგიულ ამოცანებს გადავანაწილებთ
 • როლებისა და ძალაუფლების განაწილება ზედა რგოლის მენეჯერებს შორის
 • ცოცხალი ორგანიზაციული სტრუქტურა
 • პარალელური კონტროლი
 • გუნდური მართვის პრინციპი
 • როდესაც სტრუქტურა აფერხებს მნიშვნელოვან პროცესებს
 • ურთიერთდამოკიდებული სტრუქტურა და პროცესები
 • კოლეგიალური ორგანოების მნიშვნელობა
 • ინტერესთა კონფლიქტებით მიღებული სარგებელი
 • სტრუქტურის განსხვავებული განზომილება
 • როგორ ავამუშავოთ კოლეგიალური ორგანოები წარმატებულად
 • ტექნიკური დირექტორების შესახებ
 • კოლეგიალური რგოლების ამოქმედება
 • როდესაც ორგანიზაციაში ახალი სტრუქტურული ერთეულის ჩამოყალიბებაა საჭირო
 • მარკეტინგის სამსახურების დაშლა
 • რატომ არის შეცდომა ორგანიზაციაში მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციის ან დეპარტამენტის არსებობა
 • როგორ ავამოქმედოთ ახალი სტრუქტურა
 • კომპეტენციების სისტემური დაგროვება
 • ახალი სტრუქტურის გაცნობა თანამშრომლებისთვის
 • სტრუქტურის დანერგვის მონიტორინგის პროცესის მართვა
 • მხოლოდ ორგანიზაციული სტრუქტურის ანალიზით
 • თანამშრომელზე უკუგების მაჩვენებელი
 • წარმატებული სკოლის ორგანიზაციული სტრუქტურა
 • ბიზნეს ქეისები. რეალური სიტუაციები ქართული ორგანიზაციების გამოცდილებიდან
  • ერთ-ერთ ბანკში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ
  • სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ორგანიზაციული სტრუქტურა შეცვალა
  • სახელმწიფო ორგანიზაციების სტრუქტურებში გავრცელებული პრობლემები
  • გამომცემლის ამოცანა