კალათა

დეტალურად

ორგანიზაციული ცვლილებები (მაისის კრებული)

სინერჯი ჯგუფი

გამომცემლობა სინერჯი ჯგუფი

ბიზნესი

თვის რეიტინგული სტატიები და ინსაითიები, სინერჯი ჯგუფისგან სტატიები და ინსაითები მომზადებულია საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ კონსულტანტების მიერ და ეფუძნება მათ მრავალწლიან გამოცდილებას და მსოფლიოს უახლეს მიგნებებს ამ სფეროში. ავტორთა ჯგუფი ამას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სწავლობდა და აანალიზებდა.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • რეორგანიზაცია წარმატებისთვის და არა კრიზისიდან გამოსასვლელად
  • სტრუქტურის არაადექვატურობის მარტივი ტესტი
  • ამოცანებზე თუ ფუნქციებზე აგებული სტრუქტურები
  • შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება
  • გუნდების როლი ორგანიზაციაში
  • რატომ უნდა ჰქონდეს ყველა ხელმძღვანელს ორგანიგრამა