კალათა

დეტალურად

ამ წიგნში იმ დისკუსიების ტექსტური ვერსიებია თავმოყრილი, რომლებსაც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია ერთი წლის მანძილზე გოეთეს ინსტიტუტში მართავდა. დისკუსიების თემა საბჭოთა წარსულის გააზრება გახლდათ და ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს მოიცავდა – საბჭოთა მწერლობას, კინოს, არქიტექტურას, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ნაციონალიზმს, სტალინურ რეპრესიებსა და დეპორტაციებს, აკრძალულ ლიტერატურას, დისიდენტების მოღვაწეობას, საბჭოთა კავშირის დაშლას, ლუსტრაციის პოლიტიკას და იმ კანონს, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 20 წლის დაგვიანებით – 2011 წელს მიიღო.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • ქართული მწერლობა საბჭოთა სისტემაში: რეალობის განზომილება
 • ეზოპეს ენა ტოტალიტარულ სისტემაში: ქართული კინოს წარმატებები და ცენზურა საბჭოთა ხანაში
 • სტალინის კულტის გავლენა ქართულ ნაციონალიზმზე: იყო თუ არა სტალინი ქართველი?
 • წარსულის რეკონსტრუქცია: ისტორიოგრაფიის როლი საბჭოთა წარსულის გააზრებაში
 • საბჭოთა არქიტექტურის მეტამორფოზები
 • თავისუფლების ქარტია
 •  „ლუსტრაციის პოლიტიკა და პრაქტიკა: აღმოსავლეთ ევროპა და საქართველო“
 • აკრძალული ლიტერატურა
 • ქართული დისიდენტობის მემკვიდრეობა
 • საბჭოთა იმპერია და პოსტსაბჭოთა ნაციონალიზმი
 • სტალინური დეპორტაციები და პოლიტიკა რეპრესირებულთა მიმართ
 • საბჭოთა კავშირის დაშლა
 • სქოლიო