კალათა

დეტალურად

ეთნოსი და ტერორი საქართველოში

კრებული

გამომცემლობა ინტელექტი

მთარგმნელი ესმა მანია

პუბლიცისტიკა ისტორია

წინამდებარე მონოგრაფიული კვლევის მთავარი საკითხია ატარებდა თუ არა დიდი ტერორი ეთნიკური ტენდენციების, თუნდაც გენოციდის ნიშნებს ისეთ მრავალეროვან რესპუბლიკაში, როგორიც საქართველოა. აქ სიახლედ, პირველ რიგში, კვლევის მეთოდიკა გვევლინება. ისეთი დიასპორების წინააღმდეგ გატარებული რეპრესიები, როგორებიც არიან ბერძნები, გერმანელები, თურქები და ა. შ., განიხილება არა იზოლირებულად, არამედ სხვა ეროვნული უმცირესობების, მათ შორის აფხაზების, ოსების, იეზიდებისადმი და ა. შ. მიმართული რეპრესიების კონტექსტში. შედეგად, საქართველო წარმოგვიდგება როგორც მოსკოვთან მჭიდრო კავშირში მყოფი აქტიორი და დიდი ტერორის განმახორციელებელი, მათ შორის ტიტულოვანი ერის ჰომოგენიზაციითა და თბილისში ცენტრალური რესპუბლიკური ხელისუფლების გაძლიერებით დაინტერესებული. ამგვარად, ეს კავკასიური რესპუბლიკა არა მხოლოდ კრემლის პოლიტიკის მსხვერპლად გვევლინება, არამედ ქართული საბჭოთა-პარტიული ელიტა იყენებდა არსებულ შესაძლებლობას, რომ ძალადობის მეშვეობით დაესრულებინა თანამედროვე ქართველი ერის ფორმირება. გარდა ამისა, მკითხველს წარედგინება ავტორებსა და კვლევის შედეგებზე მოდავე ქართველ ისტორიკოსთა შორის გამართული მძაფრი დისკუსიის ამსახველი დოკუმენტები. ავტორები: მარკ იუნგე, ბერნდ ბონვეჩი, დანიელ მიულერი.
 • დიდი ტერორი საქართველოში: ეთნიკური ფაქტორი
 • თვალსაზრისი. ეთნოსი და ტერორი
  • 1. მტრის ეთნიზაცია
  • 2. ეთნიკური კომპონენტის კონტექსტუალიზაცია
  • 3. ადმინისტრაციული შერწყმა: მეგრელები, სვანები და ბაცბები
  • 4. ადმინისტრაციული „გამონაკლისი“ – ლაზები
  • 5. სოციალური სტატუსი და რეპრესიები: აფხაზები, აჭარლები, ოსები
  • 6. „საბჭოთა“ ეროვნებები: სომხები, აზერბაიჯანელები
  • 7. მაღალსტატუსიანი „საბჭოთა“ ეროვნებები: რუსები, უკრაინელები, ებრაელები
  • 8. „უცხოური“ ეროვნებები: ქურთები, იეზიდები, ბერძნები, ირანელები
  • 9. ეროვნული უმცირესობა საზღვრისპირა სახელმწიფოდან: თურქები
  • 10. „მტრული“ ეროვნება: გერმანელები
  • 11. „ნაციონალური ცირკის“ დასასრული
  • 12. სასიკვდილო ურთიერთქმედება
  • 13. რასიზმი თუ გენოციდი
  • 14. მასობრივი რეპრესიები და დეპორტაცია
  • 15. ეთნიკური წარმომავლობა მოქალაქეობის ნაცვლად
 • დისკუსია. საქართველო გზად
  • 1. უცდომელი ავტორიტეტი VS თვალსაზრისების პლურალიზმი
  • 2. ეროვნული კონსოლიდაცია VS ეროვნული ჰომოგენიზაცია
  • 3. ზნეობრივი განსჯა VS არგუმენტების გაცვლა
  • 4. პოლიტიკური ქსელი, ეთნიკური ფაქტორი
  • 5. ოკუპაციის მუზეუმი VS სახელმწიფო ძალადობის მუზეუმი
  • 6. განადგურება VS ეთნიკური უმცირესობებისთვის ძალაუფლების აღკვეთა
  • 7. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის მრგვალი მაგიდის სტენოგრამიდან
  • 8. სახელმწიფოს ჩარევა VS მეცნიერების ავტონომია
  • 9. ეთნიკური ფაქტორის სამომავლო შესწავლის იმპულსი
  • 10. „დროის სული“ და ნორმატიულობა
  • 11. პირობითი ნეიტრალიტეტი
  • 12. ქართული საზოგადოება და მისი ტრავმები
 • რეზიუმე. ტიტულოვანი ერის ჰომოგენიზაცია
 • სტატისტიკა. მასობრივი ოპერაციები და ეროვნულობა
  • 1. მსჯავრდებულთა ეროვნება
  • 2. სხვადასხვა ეროვნების მსჯავრდებულთა სოციალური წარმომავლობა და მდგომარეობა
   • ცხრილი 1
   • ცხრილი 1ა
   • ცხრილი 1ბ
   • ცხრილი 2
   • ცხრილი 3
   • ცხრილი 4
   • ცხრილი 5
   • ცხრილი 6
   • ცხრილი 7
   • ცხრილი 8
   • ცხრილი 9
   • ცხრილი 10
   • ცხრილი 11
   • ცხრილი 12
   • ცხრილი 13
   • ცხრილი 14
   • ცხრილი 15
   • ცხრილი 16
   • ცხრილი 17
   • ცხრილი 17ა
   • ცხრილი 18
   • ცხრილი 19
   • ცხრილი 20
   • ცხრილი 21
  • ცხრილების სია
  • წყაროები და ლიტერატურა
   • 1. საარქივო მასალა
   • 2. გამოქვეყნებული დოკუმენტები
   • 3. ლიტერატურა რუსულ ენაზე
  • შემოკლებების სია და გლოსარიუმი
  • ავტორები
  • სქოლიო