კალათა

დეტალურად

„ბავშვის ენის ლექსიკონი“ პირველად გამოდის ქართულ ენაზე და ზოგადად, უცხო ენებზეც იშვიათობაა ასეთი ლექსიკონის არსებობა. მართალია, გამოცემა ეყრდნობა ლექსიკოგრაფიულ მონაცემებს – ამოკრეფილია სხვადასხვა ქართული ლექსიკონიდან, მაგრამ, ბავშვების მიერ სათამაშოებზე შერქმეული სახელების სახით, აქ შეხვდებით ისეთ ლექსიკურ ერთეულებს, რომელთა მოპოვება და განმარტება ეკუთვნის მხოლოდ ლექსიკონის შემდგენელს. ვფიქრობთ, მკითხველი სიამოვნებით მიიღებს ამ გამოცემას.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • შემოკლებანი