კალათა

დეტალურად

მეოცე საუკუნის გამოჩენილი ფრანგი პედაგოგი სელესტენ ფრენე (1896-1966) ავტორია ორიგინალური პედაგოგიკური სისტემისა. მისი შეხედულებები შორს დგას ფსევდომეცნიერული, აბსტრაქტული, სპეკულაციური თეორიებისაგან. სელესტენ ფრენეს „ახალი სკოლის მეთოდიკამ“ აპრობაციის ოცდაათწლიანი გზა განვლო და ფართოდ გამოიყენება როგორც საფრანგეთში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. საკუთარ გამოცდილებასა და ახალ ღირებულებებზე დაფუძნებული სწავლების ფრენესეული სისტემა გმობს ავტორიტარულ პედაგოგიკას. საქართველოში მიმდინარე განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით, ვფიქრობთ, რომ ეს წიგნი მრავალმხრივ საინტერესო იქნება ქართველი პედაგოგებისა და მშობლებისთვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პედაგოგიური ინვარიანტები
  • ინვარიანტი 1.
  • ინვარიანტი 2.
  • ინვარიანტი 3.
  • ინვარიანტი 4.
  • ინვარიანტი 5.
  • ინვარიანტი 6.
  • ინვარიანტი 7.
  • ინვარიანტი 8.
  • ინვარიანტი 9.
  • ინვარიანტი 10.
  • ინვარიანტი 11.
  • ინვარიანტი 12.
  • ინვარიანტი 13.
  • ინვარიანტი 14.
  • ინვარიანტი 15.
  • ინვარიანტი 16.
  • ინვარიანტი 17.
  • ინვარიანტი 18.
  • ინვარიანტი 19.
  • ინვარიანტი 20.
  • ინვარიანტი 21.
  • ინვარიანტი 22.
  • ინვარიანტი 23.
  • ინვარიანტი 24.
  • ინვარიანტი 25.
  • ინვარიანტი 26.
  • ინვარიანტი 27.
  • ინვარიანტი 28.
  • ინვარიანტი 29.
  • ინვარიანტი 30.
  • ინვარიანტი 31.
  • ინვარიანტი 32.
 • გასაუბრება მშობლებთან
  • ნუ ადანაშაულებთ პედაგოგს!
  • დავსაჯოთ თუ არა ბავშვები?
  • მშობლებს ვურჩევდით...
  • ნერვიული ბავშვები
  • შევუქმნათ სკოლას ღირსეული სახე
  • ჩვენ დაგვცინიან
  • ჩვენი სკოლა და ცხოვრება
  • საშინაო დავალებები მოიხსნა
  • არც შეფასებებს ვიყენებთ, არც კლასიფიკაციას
  • გამოცდები
  • დაზეპირება არ ნიშნავს ცოდნას
  • კიდევ ერთხელ დასჯის შესახებ
  • ძალადობით ვერაფერს მიაღწევთ
  • შრომითი სკოლა. გვიყვარდეს შრომა
  • დროს უქმად ხომ არ ვხარჯავთ?
  • ორგანიზება გაუკეთეთ ბავშვის შრომას
  • მჭედლობას როგორ ისწავლით გრდემლის გარეშე?
  • სისუფთავე და შრომა
  • სრულიად სერიოზულად!
  • სასკოლო კოოპერატივები
  • კოოპერატიული ქონება
  • შრომის დისციპლინა
  • აღვზარდოთ ადამიანი – მშრომელი
  • შეგიძლიათ სწავლაშიც დაგვეხმაროთ
  • დაეხმარეთ ახალ სკოლას, მხარი დაუჭირეთ მას
  • სკოლა – ცხოვრების ფეხდაფეხ
  • კითხვა, წერა, ანგარიში!
  • კითხვის ბუნებრივი მეთოდი
  • მასალების შეკრება
  • ხატვა
  • მოგზაურობა-გაცვლა
  • ახალი დისციპლინა
  • ახალი სკოლის მშობელთა კომისიის ორგანიზაცია და საქმიანობა
 • სქოლიო