კალათა

დეტალურად

ომი და მშვიდობა (წიგნი II)

ლევ ტოლსტოი

გამომცემლობა პალიტრა L

მთარგმნელი არისტო ჭუმბაძე

რომანი

თარგმანი რუსულიდან

ორ წიგნად. წიგნი II. „ომი და მშვიდობა“ XIX საუკუნის 60-იან წლებში დაიწერა. ყირიმის ომში რუსეთი დამარცხებულია. უდიდესი მწერალი ლევ ტოლსტოი, როგორც ჭეშმარიტი შემოქმედი და ჰუმანისტი, მძაფრად განიცდის მარცხს. ამ განცდით ატანილი და საკუთარ თავთან დარჩენილი მწერალი მუშაობას იწყებს ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს რომანზე. რომანი სტრუქტურულად რამდენიმე ანტითემაზეა აგებული - ერთმანეთს უპირისპირდება ორი ომი და ორი ბრძოლა, ორი მხედართმთავარი და ორი ქალაქი და სათაური - ომი და მშვიდობა. ომი რომანში მხოლოდ ომი არ არის, საომარი მოქმედებები იკვეთება და ერთიანდება ადამიანთა კლასობრივი უთანასწორობის პრობლემებთან, თითოეული გმირის ბრძოლასთან, საკუთარ თავთან. მწერალი პერსონაჟთა განსაკუთრებულ ფსიქოლოგიურ პორტრეტებს ქმნის. კეთილები და ბოროტები, ძლიერები, სუსტები, დიდგვაროვნები და გლეხები, სალონური საუბრები, ნადირობა, შეხვედრები და განშორებები, ბანქოს თამაში - ყოველდღიური მოვლენები - ეს მთელი ეპოქაა, რეალურიცა და გამოგონილიც - სიდიადით, ნამდვილობით, პატარ-პატარა ადამიანური ტრაგედიებით და უდიდესი კატასტროფით - დიდი ომით. ეს რომანი მწერლის განცდაა, რომელიც ჩანს ყველგან: მთავარი გმირების არაერთგვაროვან ხასიათებში, მათ გრძნობებსა და წამიერ სისუსტეებში, შემზარავ ბატალურ სცენებში, მშვიდ პეიზაჟებში. თავად გმირები გამორჩეულები და ხანდახან რჩეულები არიან, ხანაც უსახელოდ წასულები. ისინი რაღაც დიდის, დიადის წინაშე მარტო რჩებიან და ბრძოლას იწყებენ. მშვიდობა, რომელიც უარყოფს ომს. მშვიდობა მშვიდობაა და თან მთელი სამყარო. მშვიდობა თავისთავად ადამიანთა ბედნიერი, იდილიური ყოფაა, ყოველდღიური ცხოვრების წვრილმანებით სავსე, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა, დიდი სიყვარული და შინაგანი სიმშვიდე. სიმშვიდე, როგორც სულიერი მდგომარეობა. ადამიანი მხოლოდ ომებში არ იბრძვის, ყოველდღე იბრძვის ვინმესთან და საკუთარ თავთან. მშვიდობა ადამიანთა სულებში მხოლოდ ომის შემდგომ არ ისადგურებს, მშვიდობა ომის ანტაგონისტია. ომის, როგორც კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი და არაერთხელ განხორციელებული ჩანაფიქრის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ტომი მესამე
  • ნაწილი პირველი
   • თავი პირველი
   • თავი მეორე
   • თავი მესამე
   • თავი მეოთხე
   • თავი მეხუთე
   • თავი მეექვსე
   • თავი მეშვიდე
   • თავი მერვე
   • თავი მეცხრე
   • თავი მეათე
   • თავი მეთერთმეტე
   • თავი მეთორმეტე
   • თავი მეცამეტე
   • თავი მეთოთხმეტე
   • თავი მეთხუთმეტე
   • თავი მეთექვსმეტე
   • თავი მეჩვიდმეტე
   • თავი მეთვრამეტე
   • თავი მეცხრამეტე
   • თავი მეოცე
   • თავი ოცდამეერთე
   • თავი ოცდამეორე
   • თავი ოცდამესამე
  • ნაწილი მეორე
   • თავი პირველი
   • თავი მეორე
   • თავი მესამე
   • თავი მეოთხე
   • თავი მეხუთე
   • თავი მეშვიდე
   • თავი მერვე
   • თავი მეცხრე
   • თავი მეათე
   • თავი მეთერთმეტე
   • თავი მეთორმეტე
   • თავი მეცამეტე
   • თავი მეთოთხმეტე
   • თავი მეთხუთმეტე
   • თავი მეთექვსმეტე
   • თავი მეჩვიდმეტე
   • თავი მეთვრამეტე
   • თავი მეცხრამეტე
   • თავი მეოცე
   • თავი ოცდამეერთე
   • თავი ოცდამეორე
   • თავი ოცდამესამე
   • თავი ოცდამეოთხე
   • თავი ოცდამეხუთე
   • თავი ოცდამეექვსე
   • თავი ოცდამეშვიდე
   • თავი ოცდამერვე
   • თავი ოცდამეცხრე
   • თავი ოცდამეათე
   • თავი ოცდამეთერთმეტე
   • თავი ოცდამეთორმეტე
   • თავი ოცდამეცამეტე
   • თავი ოცდამეთოთხმეტე
   • თავი ოცდამეთხუთმეტე
   • თავი ოცდამეთექვსმეტე
   • თავი ოცდამეჩვიდმეტე
   • თავი ოცდამეთვრამეტე
   • თავი ოცდამეცხრამეტე
  • ნაწილი მესამე
   • თავი პირველი
   • თავი მეორე
   • თავი მესამე
   • თავი მეოთხე
   • თავი მეხუთე
   • თავი მეექვსე
   • თავი მეშვიდე
   • თავი მერვე
   • თავი მეცხრე
   • თავი მეათე
   • თავი მეთერთმეტე
   • თავი მეთორმეტე
   • თავი მეცამეტე
   • თავი მეთოთხმეტე
   • თავი მეთხუთმეტე
   • თავი მეთექვსმეტე
   • თავი მეჩვიდმეტე
   • თავი მეთვრამეტე
   • თავი მეცხრამეტე
   • თავი მეოცე
   • თავი ოცდამეერთე
   • თავი ოცდამეორე
   • თავი ოცდამესამე
   • თავი ოცდამეოთხე
   • თავი ოცდამეხუთე
   • თავი ოცდამეექვსე
   • თავი ოცდამეშვიდე
   • თავი ოცდამერვე
   • თავი ოცდამეცხრე
   • თავი ოცდამეათე
   • თავი ოცდამეთერთმეტე
   • თავი ოცდამეთორმეტე
   • თავი ოცდამეცამეტე
   • თავი ოცდამეთოთხმეტე
  • ტომი მეოთხე
   • ნაწილი პირველი
    • თავი პირველი
    • თავი მეორე
    • თავი მესამე
    • თავი მეოთხე
    • თავი მეხუთე
    • თავი მეექვსე
    • თავი მეშვიდე
    • თავი მერვე
    • თავი მეცხრე
    • თავი მეათე
    • თავი მეთერთმეტე
    • თავი მეთორმეტე
    • თავი მეცამეტე
    • თავი მეთოთხმეტე
    • თავი მეთხუთმეტე
    • თავი მეთექვსმეტე
   • ნაწილი მეორე
    • თავი პირველი
    • თავი მეორე
    • თავი მესამე
    • თავი მეოთხე
    • თავი მეხუთე
    • თავი მეექვსე
    • თავი მეშვიდე
    • თავი მერვე
    • თავი მეცხრე
    • თავი მეათე
    • თავი მეთერთმეტე
    • თავი მეთორმეტე
    • თავი მეცამეტე
    • თავი მეთოთხმეტე
    • თავი მეთხუთმეტე
    • თავი მეთექვსმეტე
    • თავი მეჩვიდმეტე
    • თავი მეთვრამეტე
    • თავი მეცხრამეტე
   • ნაწილი მესამე
    • თავი პირველი
    • თავი მეორე
    • თავი მესამე
    • თავი მეოთხე
    • თავი მეხუთე
    • თავი მეექვსე
    • თავი მეშვიდე
    • თავი მერვე
    • თავი მეცხრე
    • თავი მეათე
    • თავი მეთერთმეტე
    • თავი მეთორმეტე
    • თავი მეცამეტე
    • თავი მეთოთხმეტე
    • თავი მეთხუთმეტე
    • თავი მეთექვსმეტე
    • თავი მეჩვიდმეტე
    • თავი მეთვრამეტე
    • თავი მეცხრამეტე
   • ნაწილი მეოთხე
    • თავი პირველი
    • თავი მეორე
    • თავი მესამე
    • თავი მეოთხე
    • თავი მეხუთე
    • თავი მეექვსე
    • თავი მეშვიდე
    • თავი მერვე
    • თავი მეცხრე
    • თავი მეათე
    • თავი მეთერთმეტე
    • თავი მეთორმეტე
    • თავი მეცამეტე
    • თავი მეთოთხმეტე
    • თავი მეთხუთმეტე
    • თავი მეთექვსმეტე
    • თავი მეჩვიდმეტე
    • თავი მეთვრამეტე
    • თავი მეცხრამეტე
    • თავი მეოცე
   • ტომი მეხუთე
    • ნაწილი პირველი
     • თავი პირველი
     • თავი მეორე
     • თავი მესამე
     • თავი მეოთხე
     • თავი მეხუთე
     • თავი მეექვსე
     • თავი მეშვიდე
     • თავი მერვე
     • თავი მეცხრე
     • თავი მეათე
     • თავი მეთერთმეტე
     • თავი მეთორმეტე
     • თავი მეცამეტე
     • თავი მეთოთხმეტე
     • თავი მეთხუთმეტე
     • თავი მეთექვსმეტე
    • ნაწილი მეორე
     • თავი პირველი
     • თავი მეორე
     • თავი მესამე
     • თავი მეოთხე
     • თავი მეხუთე
     • თავი მეექვსე
     • თავი მეშვიდე
     • თავი მერვე
     • თავი მეცხრე
     • თავი მეათე
     • თავი მეთერთმეტე
     • თავი მეთორმეტე
    • სქოლიო