კალათა

დეტალურად

  • ყდა
  • თავფურცელი
  • ავტორის წინასიტყვაობა
  • ნაწილი პირველი
    • I ბატონ დ'არტანიან-მამის სამი საჩუქარი
    • II ბატონ დე ტრევილის კაბინეტის მოსაცდელი ოთახი
    • III ბატონ დე ტრევილის კაბინეტში
    • IV მხარი ათოსისა, ყაბიწი პორთოსისა და ცხვირსახოცი არამისისა
    • V მეფის მუშკეტერები და კარდინალის რაზმელები
    • VI მისი უდიდებულესობა მეფე ლუდოვიკო მეცამეტე
    • VII მუშკეტერების შინაური ცხოვრება
    • VIII მიჯნურობის კვანძი
    • IX დ'არტანიანი ამჟღავნებს თავის ხასიათს
    • X თაგვის მახე მეჩვიდმეტე საუკუნეში
    • XI კვანძი რთულდება
    • XII ჟორჟ ვილერსი, ჰერცოგი ბუკინგამისა
    • XIII ბატონი ბონასიე
    • XIV მენგელი კაცი
    • XV მართლმსაჯულება და მხედრობა
    • XVI აქ მოთხრობილია, თუ როგორ ამაოდ ეძებდა ზარს კანცლერი სეგიე, რათა წინანდებურად დაერეკა
    • XVII ცოლ-ქმარი ბონასიე
    • XVIII საყვარელი და ქმარი
    • XIX მგზავრობის გეგმა
    • XX მგზავრობა
    • XXI ქალბატონი უინტერი
    • XXII მერლეზონის ბალეტი
    • XXIII პაემანი
    • XXIV პავილიონი
    • XXV პორთოსი
    • XXVI არამისის დისერტაცია
    • XXVII ათოსის ცოლი
    • XXVIII დაბრუნება
    • XXIX აღჭურვილობის ძებნა
    • XXX მილედი
  • ნაწილი მეორე
    • I ინგლისელები და ფრანგები
    • II ვექილის სადილი
    • III მოახლე და ქალბატონი
    • IV სადაც ლაპარაკია არამისისა და პორთოსის აღჭურვილობაზე
    • V ღამით ყველა კატა ნაცრისფერია
    • VI ოცნება შურისძიებაზე
    • VII მილედის საიდუმლოება
    • VIII როგორ მოახერხა ათოსმა აღჭურვილობის შეძენა ისე, რომ თავი არ შეუწუხებია
    • IX მოჩვენება
    • X მრისხანე აჩრდილი
    • XI ლაროშელის გარემოცვა
    • XII ანჟუური ღვინო
    • XIII „წითელი სამტრედის“ ტრაქტირი
    • XIV ღუმელის საკვამლე მილით სარგებლობა
    • XV ოჯახური სცენა
    • XVI სენ-ჟერვეს სიმაგრე
    • XVII მუშკეტერების ბჭობა
    • XVIII ოჯახური საქმე
    • XIX ბედისწერა
    • XX რძალ-მაზლის საუბარი
    • XXI ოფიცერი
    • XXII პატიმრობის პირველი დღე
    • XXIII პატიმრობის მეორე დღე
    • XXIV პატიმრობის მესამე დღე
    • XXV პატიმრობის მეოთხე დღე
    • XXVI პატიმრობის მეხუთე დღე
    • XXVII კლასიკური ტრაგედიის ნაცადი ხერხი
    • XXVIII გაპარვა
    • XXIX რა მოხდა პორტსმუტში 1628 წლის 23 აგვისტოს
    • XXX საფრანგეთში
    • XXXI ბეთუნის კარმელისტების მონასტერი
    • XXXII ქაჯის ორი სახეობა
    • XXXIII უკანასკნელი წვეთი
    • XXXIV წითელ წამოსასხამიანი კაცი
    • XXXV სასამართლო
    • XXXVI დასჯა
    • დასკვნა
    • ეპილოგი