კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ავტორის წინასიტყვაობა
 • ნაწილი პირველი
  • I ბატონ დ'არტანიან-მამის სამი საჩუქარი
  • II ბატონ დე ტრევილის კაბინეტის მოსაცდელი ოთახი
  • III ბატონ დე ტრევილის კაბინეტში
  • IV მხარი ათოსისა, ყაბიწი პორთოსისა და ცხვირსახოცი არამისისა
  • V მეფის მუშკეტერები და კარდინალის რაზმელები
  • VI მისი უდიდებულესობა მეფე ლუდოვიკო მეცამეტე
  • VII მუშკეტერების შინაური ცხოვრება
  • VIII მიჯნურობის კვანძი
  • IX დ'არტანიანი ამჟღავნებს თავის ხასიათს
  • X თაგვის მახე მეჩვიდმეტე საუკუნეში
  • XI კვანძი რთულდება
  • XII ჟორჟ ვილერსი, ჰერცოგი ბუკინგამისა
  • XIII ბატონი ბონასიე
  • XIV მენგელი კაცი
  • XV მართლმსაჯულება და მხედრობა
  • XVI აქ მოთხრობილია, თუ როგორ ამაოდ ეძებდა ზარს კანცლერი სეგიე, რათა წინანდებურად დაერეკა
  • XVII ცოლ-ქმარი ბონასიე
  • XVIII საყვარელი და ქმარი
  • XIX მგზავრობის გეგმა
  • XX მგზავრობა
  • XXI ქალბატონი უინტერი
  • XXII მერლეზონის ბალეტი
  • XXIII პაემანი
  • XXIV პავილიონი
  • XXV პორთოსი
  • XXVI არამისის დისერტაცია
  • XXVII ათოსის ცოლი
  • XXVIII დაბრუნება
  • XXIX აღჭურვილობის ძებნა
  • XXX მილედი
 • ნაწილი მეორე
  • I ინგლისელები და ფრანგები
  • II ვექილის სადილი
  • III მოახლე და ქალბატონი
  • IV სადაც ლაპარაკია არამისისა და პორთოსის აღჭურვილობაზე
  • V ღამით ყველა კატა ნაცრისფერია
  • VI ოცნება შურისძიებაზე
  • VII მილედის საიდუმლოება
  • VIII როგორ მოახერხა ათოსმა აღჭურვილობის შეძენა ისე, რომ თავი არ შეუწუხებია
  • IX მოჩვენება
  • X მრისხანე აჩრდილი
  • XI ლაროშელის გარემოცვა
  • XII ანჟუური ღვინო
  • XIII „წითელი სამტრედის“ ტრაქტირი
  • XIV ღუმელის საკვამლე მილით სარგებლობა
  • XV ოჯახური სცენა
  • XVI სენ-ჟერვეს სიმაგრე
  • XVII მუშკეტერების ბჭობა
  • XVIII ოჯახური საქმე
  • XIX ბედისწერა
  • XX რძალ-მაზლის საუბარი
  • XXI ოფიცერი
  • XXII პატიმრობის პირველი დღე
  • XXIII პატიმრობის მეორე დღე
  • XXIV პატიმრობის მესამე დღე
  • XXV პატიმრობის მეოთხე დღე
  • XXVI პატიმრობის მეხუთე დღე
  • XXVII კლასიკური ტრაგედიის ნაცადი ხერხი
  • XXVIII გაპარვა
  • XXIX რა მოხდა პორტსმუტში 1628 წლის 23 აგვისტოს
  • XXX საფრანგეთში
  • XXXI ბეთუნის კარმელისტების მონასტერი
  • XXXII ქაჯის ორი სახეობა
  • XXXIII უკანასკნელი წვეთი
  • XXXIV წითელ წამოსასხამიანი კაცი
  • XXXV სასამართლო
  • XXXVI დასჯა
  • დასკვნა
  • ეპილოგი