კალათა

დეტალურად

თვითონ რომ ვაჟას ქალამნის ერთ თასმად თვლიდა თავს (და ამაში ნატამალიც არ ერია ყალბი თავმდაბლობისა!), მის თანამედროვე მწერლებსა და მკითხველებს კარგად მოეხსენებოდათ გაბრიელ ჯაბუშანურის პოეტური ნააზრევის ნამდვილი ფასი და მნიშვნელობა; მოეხსენებოდათ, მაგრამ რატომღაც არ ჩქარობდნენ მისი შემოქმედების უეჭველი ღირსებების დანახვას, აღნიშვნას, საქვეყნოდ აღიარებას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • „როგორც კაცი და როგორც პოეტი...“
 • იცით, მე ვინ ვარ?
 • არხოტის მთებს
 • პაემანი
 • სიმღერა სანიაზო
 • ღიმილი
 • ნისლი
 • წერილი სოფლიდან
 • ყალბი თავმოწონება
 • ქარაფებთან გავლა
 • დიდი მზე
 • ხრამი – ჭრილობა
 • გზა ასის ხეობაზე
 • პატარა ჩიტი უსტვენდა
 • ლექსი დავწერე
 • მარტის წვიმა
 • ჩემს გარეთ
 • მორყეული მიწური
 • მამისახლი
 • * * * (დავიწყევლე და დავიწვი)
 • ბარული და არხვატული
 • სამება
 • სარკმლიდან: – თბილისი ღამით
 • * * * (აღმოსავლის კლდე-ღრედან)
 • მრევლი
 • მსოფლიოს რუკა
 • ნახირში – ბოდლერით
 • პოეზიის განსაზღვრისათვის
 • ძაღლის სიმღერა
 • დაქვრივებული ქისტის ქალის ნანა
 • ვედრება მიტოვებული აულისათვის
 • მთების სამეფოში
 • სისკარის მკვლელობისათვის
 • ახალუხლები
 • ღილღური კატა
 • კიდევ ღილღური კატა
 • ხატობა მთაზე
 • გული გუგუნებს დელგმას
 • დაშლილი ციხე
 • შეთხზული მიზეზები
 • საუბარი მარიობისთვის ყვავილებთან
 • ჩქარა, ექიმი!
 • ძველი ტრფობის ნაპირები
 • შენ და სასმელი
 • აპრილი ჩამომძახოდა
 • მწუხრი ფარეხთან
 • კიდევ მგზავრის მონოლოგი
 • ზამთარი სასაფლაოზე
 • უთვისტომობა
 • ავტობიოგრაფია
 • ჯერი
 • ობელისკი
 • ჭორი
 • მიღმა სამყაროს
 • განგება
 • თუ დაეტყობა, ნეტავი
 • * * * (როგორც ხელწერა უწიგნურისა)
 • მე და მორგელი
 • გოდება დედისადმი
 • * * * (თბილისის ზღვასთან დაიჭრა)
 • თვითწაქეზება
 • ამქვეყნად ცოცხალს
 • მშვიდობით
 • * * * (ეს ზაფხულიც დაილია)
 • * * * (სთვლემს მთვარის შუქზე სასაფლაოს)
 • მიპატიჟება
 • ხევსურული ტირილი
 • უბრალო კაფია
 • მაშინ და ეხლა
 • * * * (დიახ, დარიალში დავრჩი და ესეა)
 • ნეტავი გამაგებინა
 • მანდ როგორი დარია?
 • გაკენტება
 • წყნარი კაფია
 • * * * (რა უდარდელად იმღერიან ჩემი ტოლები)
 • ღამეული თვითმკვლელობა
 • ვალერი ბრიუსოვის მონოლოგი
 • ბატკანი
 • შემოდგომის ყვავილები არხოტის გადასავალზე
 • ლარსიდან – ღილღომდე
 • მეზობელ ქალწულს
 • ნუთუ შენა ხარ
 • პარტახი აული
 • სტუმრობა ქისტის ქალთან
 • რიჟრაჟი აულში
 • ქისტის ქალები მიდიან წყაროზე
 • ნგრეულ აულებში გავლისას გულის გასამაგრებელი საგა
 • ძველი ღილღური სიმღერებიდან
 • * * * (მე პოეტობა სანუკვარი მადლი მეგონა)
 • განურჩევლობა
 • მიმწუხრის სიმღერა
 • მგზავრის მონოლოგი
 • დაფანტული ნახირი
 • სამება – ერთი
 • ხევსურულ ღრეობაში
 • * * * (ეჰ, იშლებიან, ბერდებიან ნელ-ნელა მთები)
 • ექსპრომტი მეგრელ გოგონას
 • ძაღლის ბედი
 • სალამი გაზაფხულს!
 • * * * (მოსდო სახნისი ბინდის გუთანმა)
 • სასოება