კალათა

დეტალურად

ცისკენ მიმავალი ბილიკი

გივი ჩიღვინაძე

გამომცემლობა საუნჯე

მცირე პროზა

წიგნში შესული მოთხრობები ადამიანისა და ბუნების ურთიერთკავშირზე, სიყვარულსა და მოვალეობაზე მოგვითხრობს. აქ გამოყვანილი პერსონაჟების საფიქრალი სამშობლოს მომავალია, ხოლო ურთიერთობებში ერთმანეთისადმი პატივისცემით, სიყვარულით და ხალასი იუმორით გამოირჩევიან. ავტორი გვიხატავს უმშვენიერეს გრძნობებს, რომლებიც პერსონაჟთა ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში ვლინდება და რომლებსაც უმთავრესი მნიშვნელობა აქვთ ამ მოთხრობების სიუჟეტების განვითარებაში. ამ ნაწარმოებებში გადმოცემული სითბო, სიყვარული და თანაგრძნობა მაგიური ძალით მოქმედებს მკითხველზე, დადებითად განაწყობს სამყაროს მიმართ და სასიკეთო მოქმედებებისკენ მიმართავს მას.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • მთებში დარჩენილი ნაფიქრალი
  • ალები და ანგელოზები
  • ბავშვობისკენ მიმავალ გზაზე
  • მოგონებანი წვიმიანი დღეებისათვის
  • გზები და ამბები
  • კოჩიას პირველი სიყვარული
  • რატომ არ ჩამოიარე?
  • ლაბაშას ახალი წელი