კალათა

დეტალურად

გრიგოლ რობაქიძის წარმოდგენილი ნაწარმოებები ავტორისათვის საყვარელ ფილოსოფიურ-მითოლოგიურ საკითხებს ეხება: ესენია ე. წ. „სხვაი ჩემის“ თემა და ქალური და მამაკაცური საწყისების ფოლკლორულ-მითოლოგიური პლანი. მოთხრობა „ენგადი“ პირველად ქართულ ენაზე დაიბეჭდა ქართველ ემიგრანტთა ჟურნალ „ბედი ქართლისაში“, ხოლო გერმანულად1932 წელს გამოიცა ერთ წიგნად აკინძულ სხვა კავკასიურ ნოველებთან ერთად. დაუმთავრებელი რომანი „ფალესტრა“ 20-იან წლებში იწერებოდა. სამშობლოდან ბოლშევიკების დევნის გამო გადახვეწილ მწერალს ეს რომანი ვეღარ დაუსრულებია. მხოლოდ 1989 წელს გამოქვეყნდა პირველად საქართველოში.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • ფალესტრა
    • კამარა პირველი
    • კამარა მეორე
    • კამარა მესამე
    • კამარა მეოთხე
    • კამარა მეხუთე
    • კამარა მეექვსე
  • ენგადი