კალათა

დეტალურად

შესანიშნავი ქართველი ფილოლოგის, მეცნიერისა და პედაგოგის, მიხეილ ზანდუკელის ეს ავტობიოგრაფიული წიგნი, ნამდვილი საჩუქარია იმ მკითხველისთვის, ვისაც განსაკუთრებით აინტერესებს ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია და სინამდვილეში კი, ეს არა მხოლოდ ერთი ღირსეული ქართველის, არამედ მეოცე საუკუნის მთელი საქართველოს თავგადასავალია. ეს არის წიგნი საოცარი ადამიანის ცხოვრების შესახებ, რომელსაც საბჭოთა რეჟიმი, ისე დაუნდობლად მოექცა, რომ ავტობიოგრაფიული ჟანრის მიუხედავად, ამის დაჯერებაც კი ძნელია, მაგრამ იმავე ტექსტში, ძალიან ადვილია რუსეთის იმპერიის იმ ბოროტი ფურცლების ამოკითხვა, რომლის გამოც, ჩვენ, ყოველთვის თავისუფლებას ვირჩევდით და ახლაც ვირჩევთ. – დათო ტურაშვილი
 • მიხეილ ზანდუკელის გამო
 • სოფელი არანისი და ზანდუკელები
 • ჩემი ოჯახი
 • ზრუნვა შვილების განათლებისთვის
 • პირველი ოთხწლედის შთაბეჭდილებები
 • გიმნაზიაში, სადაც ექვთიმე თაყაიშვილი და შიო ჩიტაძე იღვწოდნენ...
 • პირველი არალეგალური ლიტერატურა
 • ტრაგედია გიმნაზიაში
 • პირველი დამოუკიდებელი ნაბიჯები
 • მოსკოვში სასწავლებლად გამგზავრება
 • პირველი დღეები რუსეთის დედაქალაქში
 • მოსკოვის უნივერსიტეტში
 • ჩემი ოთხი წელიწადი მოსკოვში, ანუ მაინც «პროვინციელი»
 • ისევ მოსკოვის უნივერსიტეტში განვლილ ოთხ წელიწადზე
 • სათვისტომოები, ე.წ. „ზემლიაჩესტვოები“ მოსკოვის უნივერსიტეტში
 • ქართველ სტუდენტთა სამეცნიერო წრეში
 • მოსკოვის თეატრები, ვასილი კაჩალოვი და სხვები
 • მოსკოვის კულტურული ცხოვრებიდან პოლიტიკურ შეხედულებებამდე...
 • მოსკოვის ქართველი სტუდენტები სამშობლოს კულტურული წინ წაწევისთვის
 • სახელმწიფო გამოცდები და პირველი იმედგაცრუება
 • სამშობლოში, სამსახურის საძიებლად
 • უკან ნახტომი... ყარსში
 • ომი და ყარსის სასწავლებელთა ევაკუაცია თბილისში
 • 1917 წლის თებერვლის რევოლუცია
 • სრულიად კავკასიის მასწავლებელთა ყრილობა თბილისში
 • თბილისის ვაჟთა პირველ გიმნაზიაში
 • რევოლუციურ მოვლენათა ძვრები
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია და თავისუფლების მძიმე დღეები
 • „ჩვენ უნდა ჩვენი ვშვათ მყოობადი...“
 • ეროვნულ-კულტურული ფრონტისა და ქართული ენის ასაღორძინებლად
 • საქართველოს სკოლების გაეროვნებისთვის
 • სასკოლო დავების მომრიგებლად ქუთაისში
 • საქართველოს სკოლის რეფორმის პროექტი
 • სკოლის რეფორმა და ახალი ხელისუფლება
 • ახალი სკოლისა და საბავშვო ბაღის შესაქმნელად
 • საცდელ-საჩვენებელი სკოლები საქართველოში
 • ახალი სკოლის ახალ კოლექტივთან
 • ახალი სკოლის მოთხოვნილებანი
 • სწავლების მეთოდების ძიებისთვის
 • სკოლა – ერთი მთლიანი ოჯახი
 • მეცნიერებათა აკადემიის დაარსება
 • სადოქტორო ნაშრომისთვის მზადება ქართულ ლიტერატურაში
 • მიითვისა თუ არა ალექსანდრე ყაზბეგმა დიმიტრი ყაზბეგის ნაწერები
 • დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად უნივერსიტეტში
 • წინააღმდეგობანი ილიას შეფასებისას
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეორგანიზაცია
 • ისევ თბილისის უნივერსიტეტში
 • ილია ჭავჭავაძის დასაცავად
 • ახალი ეტაპი უნივერსიტეტის ცხოვრებაში
 • შინსახკომის საგამომძიებლო განყოფილებაში...
 • შინსახკომის ციხეში
 • ხელისუფლების წინააღმდეგ არალეგალურ მუშაობაში ბრალდებულნი
 • ისევ დაკითხვებზე...
 • კვლავ დაკითხვები და წამება
 • ისევ დაკითხვები და... ჰიპნოზის ქვეშ
 • მოულოდნელი გადასახლება
 • უშიშრად უცხო მხარისკენ
 • დღეები ბაქოს ციხეში
 • დაუვიწყარი ღამე კასპიის ზღვაზე და შორი გზით... ციმბირისკენ
 • კრასნოვოდსკის გადასაგზავნ სატუსაღოში სტაროსტად ქართველს ირჩევენ...
 • პატიმრებმა ტაშკენტში ამოისუნთქეს...
 • „სად წაიყვან სადაურსა...“
 • ჩკალოვიდან პეტროვკაში...
 • სამსახურის ძიებაში
 • „რაიფოდან“ ჩკალოვის ათწლედის მასწავლებლობამდე...
 • გადასახლებული ქართველები ჭირშიც ერთმანეთის გვერდით დგანან...
 • ჩემი მძიმე ავადმყოფობა და ძმისწულის გარდაცვალება
 • კოკშეტავში სამკურნალოდ...
 • გადასახლების ბოლო თვეები კოკშეტავში
 • სამშობლოში გამომგზავრების მძიმე დღეები
 • მატარებელში მოსმენილი ტრაგიკული ამბები...
 • ახალი ვიატკა და მოსკოვი
 • „დათქმულ“ 12 თებერვალს, თბილისში...
 • უნივერსიტეტის ნაცვლად მასწავლებლად სკოლაში
 • ბრძოლა საკუთარი ბინის წართმეული ნაწილის დასაბრუნებლად დაიწყო
 • სამსახურში აღდგენისათვის ბრძოლა
 • ისევ ბრძოლა საკუთარი ბინის დასაბრუნებლად
 • მოულოდნელი წინააღმდეგობანი საკავშირო პროკურატურიდან
 • ჩემი ცხოვრების ახალი, მშვიდი ეტაპი...
 • „გადასახლება“ ქალაქ თელავში და ამნისტირება
 • კვლავ თბილისში...
 • 70 წლის იუბილე
 • ცხოვრება გრძელდება...
 • ფოტო არქივი
 • სქოლიო