კალათა

დეტალურად

შესანიშნავი ლიტერატურათმცოდნეობითი ნაშრომი, რომელიც ქართველ მწერალთა ცალკეული მოტივების ანალიზითა და ისტორიული პერსონაჟების თავგადასავლების განსხვავებული კუთხიდან დანახვით, ზოგადქართული ხასიათის წარმოჩენას ისახავს მიზნად. საერთო იდეისა და სათაურის ქვეშ გაერთიანებული წერილები დაწერილია ისტორიული პერსპექტივის გათვალიწინებით და საინტერესო კვლევებს წარმოადგენს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • აწმყო, შობილი წარსულისაგან
 • ქებაჲ და დიდებაჲ
 • ყოველი საიდუმლოი
 • ისევ „ქებაჲს“ გამო
 • „ქებაჲ“ ინტელექტის თამაში
 • დავიწყებული იდეა
 • დავითის ისტორიკოსი
 • ფერი-დარეჯან
 • მეცხრამეტე საუკუნე
 • თერგდალეულები
 • „სურამის ციხის“ გამო
 • არსებობის შიში
 • ბუნების კანონზომიერება და უკვდავების მაძიებელი კაცი
 • ვაჟას მრწამსი
 • არსებობის მარადისობის რღვევა, ანუ შვილის მკვლელი მამა
 • ღმერთს ეწყინება
 • ზნეობრივი გმირისათვის
 • საით?
 • ლექსი ილიასია
 • რაინდი მიამიტი და თავდადებული
 • სქოლიო