კალათა

დეტალურად

ტომში შესულია ავტორის სახელმძღვანელოები: „კულტურა და თანამედროვეობა“ და „თანამედროვე ქართული მწერლობის პრობლემები“.თანამდეროვე ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის, რუსთაველის პრემიის ლაურეატის, რევაზ მიშველაძის შემოქმედება კარგახანია მსოფლიო ლიტერატურის ორგანულ ნაწილად იქცა. „საქართველოს მაცნე“ გამოსცემს პროზის დიდოსტატის რევაზ მიშველაძის რჩეულ თხზულებათა ოცდახუთტომეულს. მკითხველი ამ ტომების წაკითხვისას ადვილად დარწმუნდება, რომ მწერლის ჟანრულად უაღრესად მდიდარ ნაწერებში ჩანს არა მარტო საქართველოს პრობლემები, არამედ ქართული სარკმლიდან დანახული მსოფლიოც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კულტურა და თანამედროვეობა
  • საგნის არსი და ამოცანა
  • კულტურის დაბადება და ევოლუცია
  • კულტურის დანიშნულება
  • შემეცნებითი ღირებულება
  • დიდაქტიკური ღირებულება
  • მხატვრული ღირებულება
  • კულტურის შეფასების პრინციპები
  • ლირიკული ნაწარმოების შეფასება
  • ეპიკური ნაწარმოების შეფასება
  • ქართული კულტურის ადგილი მსოფლიოში
  • კულტურა და ეროვნული ფენომენი
  • პროფესიონალიზმის საერთაშორისო პრინციპები და თანამედროვე კულტურა
  • გლობალიზაცია და კულტურა
  • მსოფლიო კულტურის მწვერვალები
  • კულტურა და თანამედროვეობა
  • რწმენის პრობლემები და კულტურა
  • კულტურა და სახელმწიფო
  • კულტურა და მეცნიერება
  • კულტურა და ინტერნეტი
  • კულტურის მომავალი
 • თანამედროვე ქართული მწერლობის პრობლემები
  • თავი პირველი. ქართული ფენომენი – თანამედროვე ლიტერატურის უპირველესი საფიქრალი და საზრუნავი
  • თავი მეორე. თანამედროვე მწერალი ეროვნულ ფესვებთან
  • თავი მესამე. თანამედროვეობა და ლიტერატურის ამოცანები
  • თავი მეოთხე. თანამედროვე მწერლობა – ეპოქის მხატვრული მატიანე
  • თავი მეხუთე. თანამედროვე ქართული პროზა
  • თავი მეექვსე. თანამედროვე ქართული პოეზია
  • თავი მეშვიდე. ქვეყნის განახლების ცდა და მწერლობა