კალათა

დეტალურად

ლიტერატურათმცოდნეობითი ნაშრომი, რომელიც ქართულ პროზაში მითოლოგიის გამოყენების ტრადიციას იკვლევს. 1969 წელს დამოუკიდებელი სახით გამოქვეყნებული ნაშრომი განიხილავდა მხოლოდ კონსტანტინე გამსახურდიასა და დემნა შენგელაიას შემოქმედებას, საბოლოოდ კი შეივსო ვაჟა-ფშაველას პოემებში მითოსური პლანის შესახებ დაწერილი გამოკვლევითა და ქართული ჰიმნოგრაფიის სიმბოლოთა ახსნისადმი მიძღვნილი წერილით.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პირველთქმა
 • დიონისეს თვითმკვლელობა
 • „მთვარის მოტაცება“
  • ეპოქის სიკვდილი
  • მდგომარეობას მოკლებული კაცის ტრაგედია
  • სიბნელისაგან თვალახელილი
  • მითი რომანში
 • „ხოგაის მინდია“ და „ტაბუ“
 • „სანავარდო“
 • „გურამ ბარამანდია“
 • ანთეოსის ტრაგედია
 • სიბრძნე სიცილისა
 • ბოლოთქმა
 • დამატება
  • ვაჟა-ფშაველა და მითოსი
   • 1. „გველის მჭამელი“
   • 2. „ბახტრიონი“
  • მარაგითზრახვა
 • სქოლიო