კალათა

დეტალურად

დიპლომატიური პროტოკოლი, „საერთაშორისო ზრდილობას” გულისხმობს. დიპლომატიაში ყველაფერი ეფუძნება ტრადიციებს, საერთაშორისოდ აღიარებულ თამაშის წესებს. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდგომ ეს წიგნი ერთ-ერთი პირველი მცდელობაა, რათა მოკლედ და კომპაქტურად მოეთხროს დაინტერესებულ მკითხველს ზოგიერთი წესისა და ზოგადად საზოგადოებაში ქცევის აღიარებული ნორმების შესახებ. წიგნი განკუთვნილია დიპლომატებისთვის, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებისთვის და საზოგადოების ფართო წრისათვის.
 • წინასიტყვაობა
 • შესავალი
 • ქცევის ზოგიერთი წესების შესახებ
 • თანამოსაუბრის მოსმენა და ზოგადად მოსმენის კულტურა
 • პროტოკოლის შესახებ
 • მიმართვა
 • პერსონების წარდგენები
 • დიპლომატიური წოდებები
 • მისიების კულტურა
 • მისალმება
 • აუდიენციების დანიშვნა
 • სავიზიტო, საქმიანი ბარათები.
 • თანამდებობრივი კომპეტენცია
 • ელჩის საქმიანობა
 • იერარქია
 • თავაზიანობა
 • ოფიციალური ღონისძიებები
 • საზოგადოებრივი წითელი ხაზები
 • გართობა
 • კერძების და ალკოჰოლური სასმელის წესები.
 • სუფრის ეტიკეტის მინიშნებები
 • კვების სტილი
 • ზოგადი რჩევები
 • ჩაცმულობა
 • მედლები და ჯილდოები
 • დასკვნა
 • ბიბლიოგრაფია
 • სქოლიო