კალათა

დეტალურად

 • რესტორანი „მადა“
 • მეხუთე მეათე (1)
 • მეხუთე მეათე (2)
 • შვიდი ნეტარი და სამი ზნედაცემული ანგელოზი (1)
 • შვიდი ნეტარი და სამი ზნედაცემული ანგელოზი (2)
 • პატიოსანი სიტყვა
 • ქართლის ცხოვრება
 • წამიყვანე, მზეო!
 • ხილვა პირველი
 • ტანო, ტატანო (1)
 • ტანო, ტატანო (2)
 • ხილვა მეორე
 • ზნედაცემული ანგელოზი (1)
 • ზნედაცემული ანგელოზი (2)
 • პაემანი
 • სენტიმენტალური ჰუმანიზმი (1)
 • სენტიმენტალური ჰუმანიზმი (2)
 • ისევ – ვაითუ?!
 • ყოფნა-არყოფნა (1)
 • ყოფნა-არყოფნა (2)
 • ყოფნა-არყოფნა (3)
 • წყარო დაბეჭდული (1)
 • წყარო დაბეჭდული (2)
 • წყარო დაბეჭდული (3)
 • წყარო დაბეჭდული (4)
 • წყარო დაბეჭდული (5)
 • გთხოვთ, ადგეთ, სასამართლო მოდის! (1)
 • გთხოვთ, ადგეთ, სასამართლო მოდის! (2)
 • გთხოვთ, ადგეთ, სასამართლო მოდის! (3)
 • არ გაფრინდე, შოშია! (1)
 • არ გაფრინდე, შოშია! (2)
 • ხილვა მესამე
 • გამოვედ კიდობნისაგან (1)
 • გამოვედ კიდობნისაგან (2)