კალათა

დეტალურად

სპეციალური საჭიროების მქონე მამაკაცს, ჩარლის, ტვინზე ოპერაციას უკეთებენ, რომლის შემდეგაც მისი IQ 180ს უტოლდება და იგი გენიოსი ხდება. ჩარლის დღიურების სახით დაწერილ ნაწარმოებში მკითხველი თვალყურს ადევნებს მთავარი გმირის ტრანსფორმაციას და მის ეტაპობრივ სვლას გონებრივი განვითარების უმაღლესი საფეხურისკენ, აკვირდება მის გრძნობებს, დამოკიდებულებას სამყაროსთან.
 • მიხშეული წედეგების ანგარიწი №1
 • მიხშეული წედეგების ანგარიწი №2
 • მე3ე მიხწეული წედეგების ანგარიში
 • მიხწეული წედეგების ანგარიწი №4
 • მიღშეული შედეგების ანგარიწი №5
 • მიხწეული შედეგების ანგარიწი №6
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №7
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №8
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №9
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №10
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №11
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №12
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №13
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №14
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №15
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №16
 • მიღწეული შედეგების ანგარიში №17
 • სქოლიო