კალათა

დეტალურად

XV-XVI საუკუნეების დიდი ინგლისელი მწერალი, ფილოსოფოსი, ჰუმანისტი და სახელმწიფო მოღვაწე, კათოლიკური ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული. ამ წიგნში, რომელიც ერთდროულად წარმოადგენს ლიტერატურულ-პოლიტიკურ პამფლეტს და ფილოსოფიურ ტრაქტატს, ტომას მორი აღწერს იდეალური სახელმწიფოს მოდელს - კუნძულ უტოპიას და მის წყობას, რის მიხედვითაც შემდეგში სიტყვა „უტოპია“ დამკვიდრდა იმ მნიშვნელობით, რომლითაც დღეს მთელ მსოფლიოშია ცნობილი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ტომას მორი და მისი „უტოპია“
 • ტომას მორი სალამს უძღვნის პეტრე ეგიდიუსს
 • პირველი წიგნი
 • მეორე წიგნი
  • ქალაქებისა და უპირატესად ამაუროტისათვის
  • თანამდებობის პირთათვის
  • ხელობათათვის
  • ერთმანეთთან დამოკიდებულებისათვის
  • უტოპიელთა მოგზაურობისათვის
  • მონათათვის
  • სამხედრო საქმისათვის
  • უტოპიელთა რელიგიისათვის
 • სქოლიო