კალათა

დეტალურად

გერმანელი ფილოსოფოსი, ეკონომისტი, ისტორიკოსი, პოლიტიკური თეორეტიკოსი, სოციოლოგი, კომუნისტი და რევოლუციონერი, რომლის იდეებსაც ეფუძნება კომუნიზმი. „კომუნისტური პარტიის მანიფესტში“ მარქსმა შეაჯამა თავისი შეხედულებები საზოგადოებრივი წეს-წყობილებების და სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების შესახებ.
 • კარლ მარქსი (1818-1883)
 • კომუნისტური პარტიის მანიფესტი
 • I. ბურჟუები და პროლეტარები
 • II. პროლეტარები და კომუნისტები
 • III. სოციალისტური და კომუნისტური ლიტერატურა
  • 1. რეაქციული სოციალიზმი
   • a) ფეოდალური სოციალიზმი
   • b) წვრილბურჟუაზიული სოციალიზმი
   • c) გერმანული, ანუ „ჭეშმარიტი“, სოციალიზმი
  • 2. კონსერვატიული, ანუ ბურჟუაზიული, სოციალიზმი
  • 3. კრიტიკულ-უტოპიური სოციალიზმი და კომუნიზმი
 • IV. კომუნისტების დამოკიდებულება სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან