კალათა

დეტალურად

„საბრალონი“ ჰიუგოს უდიდესი და, შეიძლება ითქვას, უმთავრესი რომანია, რომლის შექმნასაც მწერალმა 20 წელზე მეტი მოანდომა. ტომი მეორე. გამოიცემა ოთხ ტომად.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაწილი მეორე. კოზეტი
 • წიგნი მეოთხე. გორბოს ქოხი
  • თავი პირველი. ბატონი გორბო
  • თავი მეორე. ჭოტისა და ტოროლას ბუდე
  • თავი მესამე. ორმა უბედურებამ შექმნა ბედნიერება
  • თავი მეოთხე. „მთავარი მდგმურის“ მეთვალყურეობა
  • თავი მეხუთე. მიწას რომ დაეცემა ხუთფრანკიანი ვერცხლი, უმალ ხმას გამოიღებს
 • წიგნი მეხუთე. ჩუმ ნადირობას მუნჯი ძაღლები
  • თავი პირველი. იკანკელი სტრატეგიისა
  • თავი მეორე. კიდევ კარგი, რომ აუსტერლიცის. ხიდზე ეტლები დადის
  • თავი მესამე. იხილეთ 1727 წლის პარიზის გეგმა
  • თავი მეოთხე. გაქცევის ცდა
  • თავი მეხუთე. შეუძლებელი იქნებოდა გაზით რომ ყოფილიყო განათებული
  • თავი მეექვსე. გამოცანის დასაწყისი
  • თავი მეშვიდე. გამოცანის განგრძობა
  • თავი მერვე. გამოცანა რთულდება
  • თავი მეცხრე. ზარშებმული კაცი
  • თავი მეათე. როგორ დარჩა ჟავერი ხახამშრალი
 • წიგნი მეექვსე. მცირე პიკპუსი
  • თავი პირველი. მცირე პიკპუსის ქ. N 62
  • თავი მეორე. მორჩილება მარტენ ვერგასი
  • თავი მესამე. სიმკაცრენი
  • თავი მეოთხე. მხიარულება
  • თავი მეხუთე. გართობა
  • თავი მეექვსე. პატარა მონასტერი
  • თავი მეშვიდე. ჩრდილში მოქმედნი
  • თავი მერვე. „POST CORDA LAPIDES“ [24]
  • თავი მეცხრე. მთელი საუკუნე თავისი პირბადით
  • თავი მეათე. დასაბამი „მუდმივი თაყვანისცემისა“
  • თავი მეთერთმეტე. მცირე პიკპუსის ბოლო
 • წიგნი მეშვიდე. გაკვრით
  • თავი პირველი. მონასტერი, როგორც განყენებული იდეა
  • თავი მეორე. მონასტერი, როგორც ისტორიული ფაქტი
  • თავი მესამე. რა პირობით შეიძლება წარსულის პატივისცემა
  • თავი მეოთხე. მონასტერი პრინციპის თვალსაზრისით
  • თავი მეხუთე. ლოცვა
  • თავი მეექვსე. უებარი სიკეთე ლოცვისა
  • თავი მეშვიდე. გაკიცხვაც სიფრთხილით უნდა
  • თავი მერვე. სარწმუნოება და კანონი
 • წიგნი მერვე. საფლავი მიიღებს, რასაც მისცემთ
  • თავი პირველი. როგორ შევიდეთ მონასტერში
  • თავი მეორე. ფოშლევანის გასაჭირი
  • თავი მესამე. დედა ინოკენტია
  • თავი მეოთხე. ისე ლაპარაკობს ჟან ვალჟანი, თითქოს ოსტენ კასტილეო წაეკითხოს
  • თავი მეხუთე. არა კმარა ლოთი იყო, რომ უკვდავი გახდე
  • თავი მეექვსე. კუბოს ფიცრის ქვეშ
  • თავი მეშვიდე. არ დაგეკარგოს შენი მოწმობა.
  • თავი მერვე. წინამძღვარსაც მოეწონა
  • თავი მეცხრე. მონასტერში
 • ნაწილი მესამე. მარიუსი
 • წიგნი პირველი. ატომით დახასიათებული პარიზი
  • თავი პირველი. PARVULUS
  • თავი მეორე. მისი ნიშან-თვისებები
  • თავი მესამე. კარგი ბიჭია
  • თავი მეოთხე. სასარგებლო ბიჭია
  • თავი მეხუთე. გამენის საზღვრები
  • თავი მეექვსე. მცირე რამ ისტორიიდან
  • თავი მეშვიდე. ნაკვესი
  • თავი მერვე. უკანასკნელი მეფის ხუმრობა
  • თავი მეცხრე. ძველი გალური სული
  • თავი მეათე. ECCE PARIS’ECCE HOMO
  • თავი მეთერთმეტე. ხუმრობა და მეფობა
  • თავი მეთორმეტე. ხალხში ჩამალული მომავალი
  • თავი მეცამეტე. პატარა გავროში
 • წიგნი მეორე. დიდი ბურჟუა
  • თავი პირველი. ოთხმოცდაათი წლისას ოცდათორმეტი კბილი
  • თავი მეორე. როგორიც კაცი, ისეთი სახლი
  • თავი მესამე. LUC-ESPRIT
  • თავი მეოთხე. ას წელიწადს ვიცოცხლებ
  • თავი მეხუთე. ბასკი და ნიკოლეტი
  • თავი მეექვსე. მანონი თავისი ბავშვებით
  • თავი მეშვიდე. წესი: საღამომდე არავინ მიიღოთ
  • თავი მერვე. ორია, მაგრამ წყვილი არ არის
 • წიგნი მესამე. პაპა და შვილიშვილი
  • თავი პირველი. ძველებური სალონი
  • თავი მეორე. იმდროინდელი წითელი ლანდი
  • თავი მესამე. REQUIESCANT
  • თავი მეოთხე. ავაზაკის სიკვდილი
  • თავი მეხუთე. შეიძლება წირვის მოსასმენად მიხვიდეთ, და რევოლუციონერი წამოხვიდეთ
  • თავი მეექვსე. რა მოჰყვა მნათეს შეხვედრას
  • თავი მეშვიდე. ვინმე გოგო
  • თავი მერვე. მარმარილო და გრანიტი
 • წიგნი მეოთხე. ანბანის მოყვარენი
  • თავი პირველი. პატარა ჯგუფი, რომელმაც კინაღამ ისტორიული მნიშვნელობა მოიპოვა
  • თავი მეორე. ბლონდოს პანაშვიდი, ბოსუეს მიერ გადახდილი
  • თავი მესამე. მარიუსის გაკვირვება
  • თავი მეოთხე. უკანა ოთახი კაფე „მუზენისა“
  • თავი მეხუთე. ჰორიზონტის გაფართოება
  • თავი მეექვსე. RES ANGUSTA
 • წიგნი მეხუთე. დიდება გაჭირვებისა
  • თავი პირველი. მარიუსის გასაჭირი
  • თავი მეორე. მარიუსის სიღარიბე
  • თავი მესამე. მარიუსის დავაჟკაცება
  • თავი მეოთხე . ბ. მაბეფი
  • თავი მეხუთე. სიღარიბე კეთილი მეზობელია სიღატაკისა
  • თავი მეექვსე. შემცვლელი
 • წიგნი მეექვსე. ორი ვარსკვლავის შეხვედრა
  • თავი პირველი. გვარად რჩება მეტსახელი
  • თავი მეორე. LUX FACTA EST
  • თავი მესამე. გაზაფხულის გავლენა
  • თავი მეოთხე. დასაწყისი ავადმყოფობისა
  • თავი მეხუთე. რამდენი მეხი დაეცა საწყალ ბუგონს
  • თავი მეექვსე. ტყვექმნილი
  • თავი მეშვიდე. რას უნდა წარმოადგენდეს ასო უ ცალკე
  • თავი მერვე. ინვალიდმაც კი გაიხარა
  • თავი მეცხრე. მზის დაბნელება
 • წიგნი მეშვიდე. ნაღმელები
  • თავი პირველი. ნაღმი და ნაღმის მთხრელები
  • თავი მეორე. ძირისძირში
  • თავი მესამე. ბაბეტი, გელმერი, კლაკსუ და მონპარნასი
  • თავი მეოთხე. გუნდის შემადგენლობა
 • წიგნი მერვე. საზიზღარი ღატაკი
  • თავი პირველი. ყმაწვილ ქალს დაეძებდა, ბებრუცუნა კაცს შეხვდა
  • თავი მეორე . ნაპოვარი
  • თავი მესამე. ოთხპიროვანი
  • თავი მეოთხე. ვარდი გასაჭირში
  • თავი მეხუთე. სარკმელი განგებისა
  • თავი მეექვსე. ტყის ნადირი თავის ბუნაგში
  • თავი მეშვიდე. სტრატეგია და ტაქტიკა
  • თავი მერვე. მზის სხივი ღრმა ორმოში
  • თავი მეცხრე. ლამის იტიროს ჟონდრეტმა
  • თავი მეათე. ეტლის ნიხრი: საათში ორი ფრანკი
  • თავი მეთერთმეტე. სევდას სურს მიეშველოს სიღარიბეს
  • თავი მეთორმეტე. რაზე დაიხარჯა ბ. ლებლანის ხუთფრანკიანი
  • თავი მეცამეტე. SOLUS CUM SOLO, IN LOCO REMOTO, NON COGITABUNTUR ORARE PATER NOSTER
  • თავი მეთოთხმეტე. ორი დამბაჩა მარიუსს
  • თავი მეთხუთმეტე. იარაღს იძენს ჟონდრეტი
  • თავი მეთექვსმეტე. ინგლისური სიმღერა 1832 წლის მოდურ მოტივზე
  • თავი მეჩვიდმეტე. მარიუსის ხუთი ფრანკი
  • თავი მეთვრამეტე. პირისპირ აწყვია მარიუსის სკამები
  • თავი მეცხრამეტე. ერიდეთ ბნელ ჯურღმულებს
  • თავი მეოცე. მახეში
  • თავი ოცდამეერთე. ჯერ მსხვერპლი უნდა დაეჭირა
 • სქოლიო