კალათა

დეტალურად

წიგნში, პირველწყაროებისა და ვრცელი სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემთა გათვალისწინებით, განხილულია ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორიის ძირითადი საკითხები. გაანალიზებულია ქართველთა მიერ გადახდილი ის ბრძოლები, რომელიც ქართული სამხედრო სტრატეგიისა და ტაქტიკის თანდათანობითი განვითარება-ზეაღსვლის ნიმუშად გამოდგება.წიგნი გათვალისწინებულია ქართული სამხედრო ხელოვნების შესწავლით დაინტერესებული პირებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვა
 • ქართული სამხედრო ხელოვნების განვითარების პოლიტიკური პირობები
 • ქვეყნის სამხედრო მოწყობა და არმიის დაკომპლექტების წესი
 • ქართული არმიის რიცხობრივი შემადგენლობა და ჯარისკაცთა გაწვრთნა
 • ქართული ჯარის გვარეობები და შეიარაღება
 • სამხედრო სტრატეგიისა და ტაქტიკის უმთავრესი მომენტები
 • ჯარის საბრძოლო წყობა და შეტევის განვითარების თანამიმდევრობა
 • უმთავრესი ბრძოლების მიმოხილვა ტაქტიკური თვალსაზრისით
  • ოსებზე ლაშქრობა
  • უჯარმის ბრძოლა
  • დიდგორის ბრძოლა
  • შამქორისბრძოლა
  • ბასიანის ბრძოლა
  • ტაშისკარის ბრძოლა
  • მარტყოფის ბრძოლა
  • მარაბდის ბრძოლა
  • კრწანისის ბრძოლა
 • ლიტერატურა