კალათა

დეტალურად

ბიბლია ძველი აღმოსავლეთის ისტორიულ-კულტურულ კონტექსტში

ეკა ავალიანი

გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა

ფილოსოფია, რელიგია ისტორია

„ბიბლია ძველი აღმოსავლეთის ისტორიულ-კულტურულ კონტექსტში“ წარმოადგენს სახელმძღვანელოს, რომელშიც ბიბლიური ნარატივები განხილულია ძველაღმოსავლურ ისტორიულ და მატერიალურ არტეფაქტებთან კომპლექსურ სისტემაში. აღნიშნული კურსი იკითხება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის პროგრამაში, როგორც ძირითადი საგანი ისტორიის მიმართულებით.წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის და, ასევე, აღნიშნული საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • თავი 1. ბიბლიური სამყარო, ზოგადი ასპექტები და დარგის კვლევის მეთოდოლოგია
  • ასირიოლოგია და ბიბლეისტიკა. ბიბლიის, როგორც წყაროს, მეცნიერული კვლევის დასაწყისი
  • ბიბლია და მისი შემადგენელი თავები
  • წერილები
  • აპოკრიფული ლიტერატურა
  • ბიბლიის ტექსტები; ბიბლია, როგორც ისტორიულ-ლიტერატურული წყარო
  • ფსევდოეპიგრაფა
  • ბიბლიის ქართული ვარიანტები
  • ისრაელის ისტორიის ნარატიული ტრადიციის ზოგიერთი ასპექტისათვის
  • ძველი აღთქმის სტრუქტურა და ერთიანობის საკითხი
  • ბიბლიის ტექსტები და ენა
  • ქრისტიანული ბიბლია და მისი ვარიანტები
  • ებრაელი ხალხის ისტორია ბიბლიის ქრონოლოგიურ და თემატურ ჩარჩოებში
  • ძველი მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის ქრონოლოგიური ჩარჩოები და ზოგადი ტერმინები
 • თავი 2. ბიბლიური სამყაროს ისტორიული და გეოგრაფიულ-კულტურული ასპექტების კვლევის ზოგადი მიმართულებანი
  • ბიბლიური არქეოლოგია, როგორც დარგის კვლევის ერთ-ერთი ამოსავალი დისციპლინა
  • ისტორიულ-გეოგრაფიული პანორამა
  • მკვდარი ზღვის გამოქვაბულები, კუმრანის საიდუმლოება
  • პალესტინის უძველესი დასახლებები და მათი ნაშთები
  • სტრატიგრაფია და ზოგადი პრობლემები
  • ზოგადად არქეოლოგიის მეთოდების შესახებ
  • მხარეთმცოდნეობის საკითხები
  • ქრონოლოგია, ტერმინოლოგია და პერიოდიზაცია
  • პალესტინა ნეოლითის ხანაში
  • ხალკოლითი პალესტინაში
  • ბიბლიური სამყაროს ფლორა და ფაუნა
 • თავი 3. დაბადება
  • შესაქმე
  • რას მოგვითხრობს ძველი აღმოსავლეთის არქეოლოგიური გათხრები
  • დაბადების შემადგენელი ნაწილები
  • შესაქმე და ძველაღმოსავლური მითოსი
  • სამყაროს შესაქმის ეგვიპტური ვერსიები
  • წარღვნის მითი
  • მსოფლიოს ერები და მათი მამამთავრები
  • „დაბადება“ და პირველი საამშენებლო კონსტრუქციები
  • უფლის რჩეული ხალხი
 • თავი 4. პატრიარქები
  • დიდი პატრიარქების ხანა; ისტორიული პანორამა
  • პატრიარქები
  • გამოსვლათა წიგნი
  • არქეოლოგიური და წერილობითი წყაროები, ქანაანი შუა და გვიან ბრინჯაოს ხანაში
 • თავი 5. ერად ფორმირების დასაწყისი
  • ისრაელის სამართალი და კულტი
  • ისრაელის სამართალი
 • თავი 6. ქანაანისაკენ დაძრული ერი
  • ისრაელთა ტომები ქანაანის მიწაზე
  • კონფედერაციის ცხოვრება
  • რკინის ხანა I; ძვ. წ. 1200-1000 წწ.; „ზღვის ხალხები“ პალესტინაში
  • მსაჯულები ისრაელში
 • თავი 7. ქანაანის მოსახლეობა
  • ისრაელის მეზობლები, ფილისტიმელები ქანაანის მიწაზე, კონფედერაციის რღვევა
  • ფინიკიური ქალაქები და ბიბლიური ტრადიცია
  • ისრაელის მსაჯულებიდან სამეფო ხელისუფლებამდე
  • მეფობის ინსტიტუტის ზოგიერთი ასპექტი ძველი აღთქმის წიგნების მიხედვით
  • ისრაელის პირველი მეფე _ საული ძვ. წ. 1020-1000 წწ.
 • თავი 8. ისრაელის საერო და რელიგიური ცხოვრება მონარქიის ხანაში
  • ოკულტიზმი, მჩხიბაობა, სულთა გამოძახება და წინასწარმეტყველთა თემა ძველი აღთქმის მიხედვით
  • დავითის აღზევება
  • საულისა და დავითის ურთიერთობა; „ორი ცხებული“ ერთ ტახტზე
  • დავითის მეფობა ძვ. წ. 1000-961 წწ., ხებრონის მეფე
  • აბნერისა და დავითის ალიანსი
  • საულის სახლის დაცემა
  • დავითი იერუსალიმში
  • დავითი, როგორც მხედართმთავარი
  • დავითის სამეფო კარი და მთავრობა
  • დავითის ოჯახობა, ცოლები, შვილები და სატრფიალო ისტორიები
  • ინცესტი სამეფო კარზე
  • დავითის წინააღმდეგ ამბოხებული აბესალომი; სახელმწიფო გადატრიალება
 • თავი 9. სოლომონის ეპოქა ძვ. წ. 961-922 წწ.; მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ძვრები
  • დავითის მოხუცებულობა, ახალი განხეთქილება მონარქის სახლში
  • სოლომონის მმართველობის პირველი წლები
  • გაერთიანებული იუდასა და ისრაელის სახელმწიფოს ურთიერთობები მეზობლებთან; საგარეო პოლიტიკა
  • სოლომონის სახელმწიფო რეფორმები
  • სოლომონის ხანის ისრაელი
  • სოლომონის „სახლის რღვევა“
  • რობოამის მმართველობა ძვ. წ. 922-915 წწ.
  • ისტორიული არტეფაქტები გაერთიანებული სამეფოს ხანიდან
 • თავი 10. ებრაული სახელმწიფო განხეთქილების შემდგომ
  • დაყოფილი სამეფო, იუდა და ისრაელი
  • მარტოდ დარჩენილი იუდა
  • ისრაელის სამეფო
  • ყომრი - ისრაელის ძლევამოსილი მეფე
  • ასურეთის აგრესია; „ქანაანური კოალიცია“
  • აქაბის მმართველობის ბოლო წლები
  • იუდა ისრაელის დიდების ჩრდილქვეშ
  • რას მოგვითხრობენ ისრაელისა და იუდას არტეფაქტები
 • თავი 11. ძნელბედობის ჟამი
  • ისრაელი და იუდა განსაცდელის ჟამს „მეოთხე მეფეთა“ -ს მიხედვით
  • იეჰუს მმართველობა ისრაელში ძვ. წ. 842-815 წწ.
  • იუდას „სისხლიანი ისტორია“
  • ისრაელი იეჰუს მემკვიდრეების ხელში
  • იუდას სამეფო, კონფლიქტი ისრაელთან
  • ისრაელის დასუსტება და დაცემა
  • სამარიაში გადმოსახლებული ხალხების ინფილტრაცია ადგილობრივ კულტურასთან
  • იუდა ახაზისა და მისი მემკვიდრეების დროს; იუდას დაცემა; ბაბილონის ტყვეობაში მოხვედრილი იუდა
 • თავი 12. წინასწარმეტყველები
  • ძველი აღთქმის წიგნები და დიდი წინასწარმეტყველები
  • წინასწარმეტყველი, მღვდელი და მეფე
  • წინასწარმეტყველები და ზოგადი ტერმინები
  • წინასწარმეტყველება ძველ მახლობელ აღმოსავლეთში
  • წინასწარმეტყველები ისრაელის მიწაზე
  • ძვ. წ. VIII საუკუნის წინასწარმეტყველები
  • ამოს წინასწარმეტყველი
  • ოსია წინასწარმეტყველი
  • ესაია წინასწარმეტყველი
  • წინასწარმეტყველი მიქა
 • თავი 13. გვიანი ხანის წინასწარმეტყველები
  • იუდას დაცემის ხანის წინასწარმეტყველები
  • სოფონია წინასწარმეტყველი
  • ნაუმ წინასწარმეტყველი
  • აბაკუმ წინასწარმეტყველი
  • იერემია წინასწარმეტყველი
  • ბიბლიური სამყაროს ეთნოკულტურულ ურთიერთობათა სურათი ეზეკიელ წინასწარმეტყველის მიხედვით
 • თავი 14. ებრაელი ხალხი გადასახლებაში და მათი სამშობლოში დაბრუნება
  • ახალი - ბაბილონის ხანა - იმპერიის აყვავება და დაცემა
  • ისტორიული ექსკურსი აქემენიდების დიდ იმპერიამდე
  • ებრაელები გადასახლებაში
  • გზა თავისუფლებისაკენ
  • ელინისტური ხანა ძვ. წ. 333-63 წწ.
 • მნიშვნელოვანი მოვლენები
 • ბიბლიოგრაფია
 • დამატებითი ლიტერატურის ნუსხა
 • სქოლიო