კალათა

დეტალურად

ახლადშექმნილი ორგანიზაციებისთვის

სინერჯი ჯგუფი

გამომცემლობა სინერჯი ჯგუფი

ბიზნესი

5 სტატია სინერჯი ჯგუფის წიგნებიდან წიგნაკში მოხვედრილი სტატიები შესულია „სინერჯი ჯგუფის წიგნების“ სხვადასხვა კრებულში. მასში მოცემული თემები და საკითხები ეფუძნება საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ მრავალწლიან გამოცდილებას და მსოფლიოს უახლეს მიგნებებს ამ სფეროში, რასაც ავტორთა ჯგუფი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სწავლობდა და აანალიზებდა.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • მცირე ბიზნესის განვითარების სტრატეგია
  • ახლადშექმნილ ორგანიზაციაში გავრცელებული პრობლემები და მათი მოგვარების მიდგომა
  • „მარკეტების“ წარმატების გზა
  • უბნის წარმატებული დაწესებულების ისტორია
  • საიდან დავიწყოთ კორპორატიული კულტურის შექმნა ახლად ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციაში